Centric Scene Aree 2 (คอนโด เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2)

โครงการพรีวิว คอนโด Centric Scene Aree 2
ประเภทที่อยู่:คอนโดมิเนียม
สถานที่ตั้ง:ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ลักษณะอาคาร:คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนยูนิต: 79 ยูนิต
ขนาดที่ดิน:1 – 1 – 96 ไร่
รูปแบบที่พักอาศัย:Studio, 1 Bedrooms, 2 Bedrooms, 3 Bedrooms
จำนวนที่จอดรถ:100%
เฟอร์นิเจอร์:Partly FURNISHED
พื้นที่:39 – 144 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น:3,800,000 บาท
ราคาสูงสุด:12,000,000 บาท
ราคาเฉลี่ย / ตร.ม.:95,000 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก:สระว่าย, ฟิตเนส, สวนส่วนกลาง, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. กล้องวงจรปิด, Access Card
สร้างเสร็จประมาณ:สร้างเสร็จพร้อมอยู่
เว็ปไซต์:www.scasset.com
เจ้าของโครงการ:บริษัท SC จำกัด
โทร:1749

เงื่อนไขการเป็นเจ้าของ

จอง:10,000บาท
ค่ากองทุน:350 บาท / ตร.ม.
ค่าส่วนกลาง:35 บาท / ตร.ม.
ทำสัญญา:4,000 บาท
เงินดาวน์:7 % (รวมทำสัญญา)

พิกัดที่ตั้งโครงการ 13.778968, 100.541306

รถไฟฟ้าใกล้เคียง:BRT
จุดขึ้นลงทางด่วน :พระราม 6

ทำเลและการเดินทาง

แผนที๋โครงการ Centric Scene Aree2

หมายเหตุ

* ข้อมูล และภาพถ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

1. LIFE ONE WIRELESS