LPN มอบเสื้อ Blood Donation

LPN มอบเสื้อ “Blood Donation” ช่วงสงกรานต์แก่สภากาชาดไทย

LPN มอบเสื้อ Blood Donation ช่วงสงกรานต์แก่สภากาชาดไทย

LPN มอบเสื้อ Blood Donation – วานนี้ (10 เม.ย. 2561) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ขวา) เป็นตัวแทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” มูลค่า 200,000 บาท ให้กับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง)
เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์)
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวของประชาชน ทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้น ทางสภากาชาดไทยจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน