NVD จับมือ สิงห์ อาสา

NVD จับมือ สิงห์ อาสา ชวนลูกบ้าน ร่วมกิจกรรม “NIRVANA Family ทำดีเพื่อน้อง”

NVD จับมือ สิงห์ อาสา ชวนลูกบ้าน ร่วมกิจกรรม “NIRVANA Family ทำดีเพื่อน้อง”

NVD จับมือ สิงห์ อาสา – นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานสิงห์ อาสา และลูกบ้านในโครงการของเนอวานา ร่วมส่งมอบเครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่เด็กนักเรียนชาวเขาที่มี ความเป็นอยู่ลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ “NIRVANA Family ทำดีเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้