จะเกิดอะไรขึ้น หากซื้อบ้านแต่ไม่โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

จะเกิดอะไรขึ้น หากซื้อบ้านแต่ไม่โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

💬 กรณีบุคคลที่มีบ้านมากกว่า 1 หลังขึ้นไป แปลว่าจะต้องมีทะเบียนบ้านมากกว่า 1 เล่มแน่นอน แต่ตามกฎหมายแล้ว บุคคลหนึ่งสามารถเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้เพียงเล่นเดียวเท่านั้น โดยหลังที่ 2 ขึ้นไปอาจแต่ตั้งให้ญาติหรือบุคคลที่เราไว้ใจเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้านหลังนั้น ๆ แทนได้ (ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ ต่อกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น)
✨ แล้วถ้าหากไม่มีบุคคลที่เราไว้ใจเลย จะสามารถปล่อยทะเบียนบ้านให้ว่าง ไม่โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้หรือไม่?
หากหาชื่อใครมาใส่ในทะเบียนบ้านแทนไม่ได้ ก็สามารถปล่อยทะเบียนให้ว่างไว้ได้ แต่จะมีปัญหาตรงที่วันใดเราอยากขายบ้าน/คอนโดโดยที่เรายังครอบครองมาไม่ถึง 1 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
📃 “พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 กำหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันได้มา ดังนั้นหากท่านที่ขายอสังหาฯ ไปโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ”

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer