ทะเบียนบ้านมีทั้งหมดกี่ประเภท

ทะเบียนบ้านมีทั้งหมดกี่ประเภท

ทะเบียนบ้านมีทั้งหมดกี่ประเภท

ทะเบียนบ้าน คือเอกสารที่สำคัญ ระบุเลขที่กำกับและรายชื่อของคนที่อยู่อาศัยในบ้านทั้งหมด โดยทะเบียนบ้านที่ใช้กันในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้

  1. ทะเบียนบ้านชั่วคราว ใช้ในกรณีที่บ้านไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างตามกฎหมาย
  2. ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักงานทะเบียน ใช้ในกรณีที่ทำการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากที่อยู่เดิมและกำลังรอยังบ้านเลขไปยังที่ใหม่
  3. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ใช้ในชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ใช้ในบุคคลที่มีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่มีประจำตัวถูกต้อง
  5. ทะเบียนบ้านกลาง ใช้ในบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน

.

.

เรียบเรียงโดย Homezoomer

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer