ทำความรู้จักทางจำเป็นกับที่ดินตาบอด

ทำความรู้จักทางจำเป็นกับที่ดินตาบอด

ทำความรู้จักทางจำเป็นกับที่ดินตาบอด

บุคคลที่ครอบครองที่ดินตาบอดไว้แต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร เนื่องจากไม่มีทางเข้า-ออกติดกับถนนสาธารณะ จะไปขอใช้ทางเข้า-ออกในที่ดินแปลงข้าง ๆ เขาก็ไม่ยอม จะทำอย่างไรได้บ้างไปดูกัน…เจ้าของที่ดินตาบอด สามารถฟ้องร้องเพื่อขอเปิดทางเข้า-ออกได้ เรียกว่า “ทางจำเป็น” โดยจะเป็นอย่างไร วันนี้ #Homezoomer จะพาไปทำความรู้จักกัน พร้อมลิสต์เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นฟ้อง
💬 ที่ดินตาบอด คืออะไร
เป็นที่ดินที่ล้อมรอบด้วยที่ดินแปลงอื่น โดยไม่มีทางออกไปยังเส้นทางสาธารณะ หรือมีทางออกไปยังทางสาธารณะได้ แต่ต้องข้ามสะพาน บึง หรือที่มีระดับที่ดินไม่เท่ากับทางสาธารณะ ก็เข้าข่ายเป็นที่ดินตาบอดเช่นกัน
💬 ทางจำเป็น คืออะไร
เป็นทางที่สร้างขึ้นบนที่ดินแปลงอื่น (ที่ดินแปลงที่ใกล้เคียงที่สุด) เพื่อเป็นทางเข้า-ออกยังถนนสาธารณะ แต่ต้องสร้างให้พอดีกับความจำเป็นและทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงอื่นน้อยที่สุด โดยจะมีค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินนั้นด้วย เนื่องจากข้อกฎหมายที่ว่าที่ดินทุกแปลงต้องมีทางเข้า-ออก เพื่อให้เจ้าของได้ทำประโยชน์กับที่ดินแปลงนั้น ๆ ได้นั่นเอง
💬 สิทธิตามกฎหมายของทางจำเป็นกับที่ดินตาบอด
ตามกฎหมายให้สิทธิเจ้าของที่ดินตาบอดนั้นสามารถผ่านที่ดินที่ล้อมรอบอยู่ไปยังทางสาธารณะได้ โดยเรียกทางนนี้ว่า “ทางจำเป็น” โดยมีเงื่อนไขว่า
🔸 เลือกได้เพียงทางเดียวจากที่ดินแปลงใดก็ได้ที่ล้อมรอบอยู่
🔸 เลือกให้พอดีต่อความจำเป็น (สร้างเป็นถนนได้)
🔸 เลือกให้เกินความเสียหายแก่ที่ดินแปลงอื่นที่ล้อมอยู่ให้น้อยที่สุด
🔸 ต้องเสียค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่เป็นทางจำเป็น
💬 กรณีที่ดินถูกแบ่งแยกหรือแบ่งโอน จนทำให้กลายเป็นที่ดินตาบอดจะขอทางจำเป็นได้เฉพาะในที่ดินที่ถูกแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาเท่านั้น
📃 สำหรับใครที่ต้องการยื่นฟ้องให้เตรียมเอกสารดังนี้
1️⃣ ระวางแผนที่
2️⃣ สำเนาโฉนดที่ดินของทั้ง 2 ฝ่าย
3️⃣ สำเนาโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4️⃣ หลักฐานการรังวัดที่ดิน รังวัดทำแผนที่พิพาท เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีทางเข้า-ออกจริงๆ

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer