ทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด

ทำอย่างไรเมื่อทำทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด

ทำอย่างไรเมื่อทำทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด

ทะเบียนบ้านถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนในบ้านต้องใช้ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะใช้ในการสมัครเรียน สมัครงาน รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ทะเบียนบ้านทั้งนั้น ฉะนั้นหากทำทะเบียนบ้านหายอย่างนิ่งเฉยเด็ดขาด ต้องทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย…
หากทำทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด แล้วต้องการขอทะเบียนบ้านใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นคำร้องได้ที่ว่าการอำเภอที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านได้เลย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี), บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
💬 ทำทะเบียนบ้านหายแต่ไม่มีเจ้าบ้าน
– กรณีที่เจ้าบ้านเสียชีวิต ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเดินเรื่องขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ ใช้เพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น
– กรณีที่บ้านยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ไม่มีเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นกำเนินการ ใช้เอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์, บัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้ปกครองไปด้วยพร้อมเอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์
💬 ทำทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้านแต่ติดต่อไม่ได้
– สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อที่จะขอยื่นเรื่องโดยตรง

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer