ทำอย่างไรเมื่อหลักหมุดที่ดินหายหรือถูกเคลื่อนย้าย

ทำอย่างไรเมื่อหลักหมุดที่ดินหายหรือถูกเคลื่อนย้าย

ทำอย่างไรเมื่อหลักหมุดที่ดินหายหรือถูกเคลื่อนย้าย

💬 หลักหมุดคือ หลักเขตที่ดิน มีลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงกระบอก ใช้ปักลงไปบนพื้นดินเพื่อทำแผนที่ประกอบรังวัดบอกพิกัดให้ตรงกับข้อมูลบนโฉนดที่ดิน มีองค์ประกอบดังนี้
👉 มีข้อความ “หลักเขตที่ดิน” อยู่เหนือวงกลม
👉 มีอักษรกำกับ ก-ฮ
👉 มีหมายเลขประจำหลักเขต 4 ตำแหน่ง
👉 มีชื่อย่อจังหวัดอยู่ด้านล่างวงกลม
💬 หากหลักหมุดหายต้องทำอย่างไร
ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเพื่อขอรังวัดใหม่ แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการส่งจดหมายไปแจ้งยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทำการรังวัดพร้อมกันภายใน 30 วัน *หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มา เจ้าหน้าที่จะทำการปักหมุดใหม่และทำการปิดประกาศไว้ที่กรมที่ดิน 30 วัน หากไม่มีใครมาคัดค้านก็สามารถใช้โฉนดลงหลักปักหมุดใหม่ได้เลย
💬 หลักหมุดโดนเคลื่อนย้ายทำอย่างไร
ให้นำโฉนดที่ดินของเรามาเปรียบเทียบกับแนวเขตโฉนดที่ดินของแปลงข้างเคียงเพื่อเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหม หากพบว่ามีพื้นที่ขาดหายไปต้องให้เจ้าของที่ดินพื้นที่ข้างเคียงเซ็นเอกสารรับรองแนวเขตใหม่ถึงจะสามารถแก้ไขเนื้อที่ให้ตรงกับในโฉนดได้ ดังนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย *หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้าน เราสามารถฟ้องร้องได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันแจ้ง แต่ในกรณีผ่านไปมากกว่า 10 ปีแล้วพึ่งมาทราบให้ระวังโดนฟ้องครอบครองปรปักษ์

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer