ที่ดินตาบอด

ที่ดินตาบอด

ที่ดินตาบอด

ที่ดินตาบอด หรือ ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่เส้นทางสาธารณะ สร้างปัญหากับผู้ครอบครองมิใช่น้อย จะขายต่อก็ราคาไม่ดีจะไว้อยู่สร้างบ้านเอง กลับไม่มีทางเชื่อมสู่สาธารณะ ซึ่งหากเป็นยุคสมัยก่อน อาจมีการขอใช้ถนนจากเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากยุคนั้นเป็นยุคถ้อยถี่ถ้อยอาศัยกัน ไม่ได้มีการอ้างอิงกฎหมายแต่อย่างใด

แต่ปัจจุบันกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1349 สรุปใจความหลักๆ ว่าที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกสู่สาธารณะ สามารถขอ “ทางจำเป็น” เพื่อเข้าออก ผ่านจากที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ แต่ต้องไม่ทำให้ที่ดินที่ล้อมอยู่นั้นเกิดความเสียหาย หรือเสียหายให้น้อยที่สุด โดยทำทางผ่านขนาดเพียงพอต่อความจำเป็นเท่านั้น เช่นใช้รถยนต์เข้าออก และต้องเลือกขอทางจำเป็นทางใดทางหนึ่ง เช่นทางน้ำหรือทางบก ไม่สามารถขอทางจำเป็นพร้อมๆ กันสองทางได้

หลังจากการขอทางเข้าออกสู่สาธารณะแล้ว ต้องมีการจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูกใช้เป็นทางผ่าน ประเมินและตกลงกันว่าจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว จ่ายรายปีแล้วแต่ตกลงกัน แต่ทางที่ดีควรพากันไปจดทะเบียนภารจำยอมที่กรมที่ดินให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายและการให้ทางผ่าน

ดังนั้นทางที่ดี ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน ควรขอดูระวางแผนในโฉนด หรือรู้จักกันดีว่า เลขที่ดิน หากมีการล้อมอยู่ทั้งหมด 4 ทิศ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าที่ดินผืนนี้ไม่มีทางเข้า-ออกแน่นอน ซึ่งที่ดินตาบอดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการแบ่งที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่ดินแปลงเล็กๆ เช่นที่ดินมรดก มีการแบ่งย่อย แบ่งให้ญาติพี่น้องด้วยกัน พอเจ้าของรุ่นเดิมเสียชีวิต รุ่นใหม่ๆ เข้ามาอาจไม่สนิทเหมือนรุ่นเก่าๆ ทำให้มีปัญหาการปิดทางเข้าออกนั้นได ดังนั้นควรตรวจสอบให้ดีก่อนลงทุนนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องกันทีหลัง

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer