พร็อพเวิร์กซ์

พร็อพเวิร์กซ์ โดย อนันดาฯ ผนึกพันธมิตรรายแรก ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ โดย ซี.พี.แลนด์ ร่วมเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT

พร็อพเวิร์กซ์ โดย อนันดาฯ ผนึกพันธมิตรรายแรก ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์

โดย ซี.พี.แลนด์  ร่วมเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT

พร็อพเวิร์กซ์

พร็อพเวิร์กซ์ (PropworX)  ผู้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน IoT หรือ Internet of Things สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะของงานด้านบริหารทรัพย์สินและอาคารสูงในรูปแบบ Smart Assets Management  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) คุณโกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารอาคารแบบ Smart Building System ร่วมกับ คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) คุณรฤก อ.อินทรวิชิต ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ CPFM ดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ ภายใต้ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกกำลังให้เกิดการขยายฐานทางธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดย CPFM ได้ตกลงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินจาก PropworX เป็นส่วนหนึ่งสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้ลูกค้าของ CPFM ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญ

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer