พลัส พร็อพเพอร์ตี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี 

ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษารุ่นแรกสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการ พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการอาคารที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคี  สำหรับหลักสูตรใหม่ ของคณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจ นักเรียนที่สนใจสาขาวิชาชีพทางด้านเทคนิคการจัดการอาคาร รวมทั้งมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน  พลัสฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนจากทางสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน และการฝึกงานเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ (แถวแรกที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการต้อนรับ ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย (แถวแรกที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี  และนายประชา ศิลปชัย (แถวแรกที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสิริแคมปัส  และโครงการคอนโดมิเนียมโมริ เฮาส์ ที่ทางพลัสฯดูแลให้บริการ ซึ่งนักเรียนของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจจะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานจริงในหลักสูตรนี้ตามความร่วมมือ เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ณ  อาคารสิริ แคมปัส  เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer