ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน (SUPALAI Blue Whale Huahin)


ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

ประเภทที่อยู่ :
คอนโดมิเนียม
สถานที่ตั้ง :
ซอย หัวหิน-ห้วยมงคล 23 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ลักษณะอาคาร :
คอนโดมิเนียม High Rise สูง 28 ชั้น
จำนวนยูนิต :
525 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต
ขนาดที่ดิน :
7-2-14 ไร่
รูปแบบที่พักอาศัย :
Studio - 3 Bedrooms ขนาด 29.5 - 128 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น :
1.69 ล้านบาท
ราคาเฉลี่ย / ตร.ม. :
61,000 บาท
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โทร :
1720


Zone :
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ปราณบุรี

ทำเลและการเดินทาง

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

แผนที่โครงการ ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน (SUPALAI Blue Whale Huahin)

ผังโครงการ

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

Zoom โชว์รูม

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน SUPALAI Blue Whale

Tag