สร้างวัลเลย์ต่อเนื่อง! “ออริจิ้น” ผนึก มข. ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์”

สร้างวัลเลย์ต่อเนื่อง! “ออริจิ้น” ผนึก มข. ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ปั้นคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ดัน “ขอนแก่น” สู่ Hub of Talents ของประเทศ

สร้างวัลเลย์ต่อเนื่อง! “ออริจิ้น” ผนึก มข. ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ปั้นคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ดัน “ขอนแก่น” สู่ Hub of Talents ของประเทศ

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จับมือ “ม.ขอนแก่น” ลงนาม MOU ดำเนินโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” เดินหน้าปั้นคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อมเปิดโอกาสด้านการทำงานศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันกับกลุ่มธุรกิจในเครือออริจิ้น หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา จ.ขอนแก่น ให้ก้าวสู่ Hub of Talents ของประเทศ

สร้างวัลเลย์ต่อเนื่อง! “ออริจิ้น” ผนึก มข. ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ปั้นคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ดัน “ขอนแก่น” สู่ Hub of Talents ของประเทศ

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดำเนินโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ (Origin Khon Kaen Valley) ในการสร้างความร่วมมือใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาหลักสูตร ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกับสาขาวิชาต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตหรือนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและพัฒนาศักยภาพให้ตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงาน 2.ด้านการฝึกปฏิบัติ เปิดพื้นที่ Origin Khon Kaen Valley เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาของ มข.ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ ร่วมกับทีมงานของเครือออริจิ้น รวมถึงเปิดทางให้นักศึกษา มข.ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือออริจิ้น

3.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการทำงาน นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทและบริษัทในเครือออริจิ้น 4.ด้านการยกระดับ จ.ขอนแก่น สู่ Hub of Talents ของประเทศ ร่วมยกระดับทักษะความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งใน Hub of Talents ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“ประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งได้นั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการช่วยขับเคลื่อน การติดอาวุธและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงเดินหน้าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มข.ในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ” นายพีระพงศ์ กล่าว

สร้างวัลเลย์ต่อเนื่อง! “ออริจิ้น” ผนึก มข. ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ปั้นคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ดัน “ขอนแก่น” สู่ Hub of Talents ของประเทศ

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า มข.เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างผลงานวิชาการทั้งในด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจ และจากภาคธุรกิจสู่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพร้อมผลักดัน ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ ให้เป็นพื้นที่แห่งศักยภาพ ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง มข. และ ออริจิ้น เพื่อก้าวสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ของประเทศไทยในอนาคต

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 : Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com