ทำเลฮอต

ทำเลฮอต ที่มีความต้องการอยู่อาศัยมากที่สุด

เชื่อว่าหลายคนอยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งในการมองหาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในแต่ละครั้งนั้น แต่ละคนก็มีความต้องการในทำเลที่อยู่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน เรามาดูกันว่าจากผลสำรวจล่าสุดว่าทำเลไหนฮอตที่สุด โดยแบ่งออกเป็นเขต

สถิตินี้มาจากการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาเดินงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36” ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จำนวน 610 คน

โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 คนโสดร้อยละ 68.5 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 30.3 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 19.0 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 56.6 รองลงมาเป็น เจ้าของกิจการ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ วิชาชีพอิสระ ค้าขาย ตามลำดับ

ทำเลที่มีความต้องการซื้อ 10 เขตสูงสุด คือ

บางนา ร้อยละ 5.2

จตุจัตร ร้อยละ 4.0

คลองเตย ร้อยละ 3.3

ลาดพร้าว ร้อยละ 2.2

บางกะปิ ร้อยละ 3.3

ดอนเมือง ร้อยละ 2.5

นนทบุรี ร้อยละ 0.9

ห้วยขวาง ร้อยละ 4.2

ดินแดง ร้อยละ 2.7

บางขุนเทียน ร้อยละ 1.1

 

Cr. ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)