กฎหมายอาคาร (คอนโด 8 ชั้น) Low rise

กฎหมายอาคาร (คอนโด 8 ชั้น) Low rise

ความปลอดภัยในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมต่างๆ ไม่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ ก่อสร้าง รวมถึงอสังหาฯ ไม่ว่าคอนโดเล็กหรือคอนโดใหญ่ต่างมีกฎหมายควบคุมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อย่างคอนโดไม่เกิน 8 ชั้น ต่ำกว่า 23 เมตรหรือ Low rise ส่วนใหญ่การก่อสร้างนี้จะอยู่ในซอย หรือถนนสายรอง ทำเลเป็นรองตึกสูง แต่มีเส้นทางเข้าออกได้หลายทาง ทางลัดเชื่อมต่อเข้าถนนโน้นถนนนี้ได้อย่างสะดวก

ในการก่อสร้างคอนโดหรืออาคารนั้น ต้องได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIAก่อนให้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การออกแบบก่อสร้างต้องไม่ผิดกฎหมายควบคุมอาหาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคอนโด Low rise

คอนโด Low rise เป็นคอนโดที่มีจำนวนห้องน้อย มีเพียงอาคารเดียว ชั้นเตี้ยมักขายหรือปล่อยเช่าได้ง่ายกว่า เนื่องจากราคาไม่สูง พื้นที่อาคาร โดยรวมกันทุกชั้นหลังเดียวกันเกิน 2000 ตารางเมตร สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปไม่เกิน 23เมตร ในพื้นที่อาคารรวมกันแล้วทุกชั้นในหลังเดียวเกิน 1000 ตารางเมตร จะถูกควบคุมกฎกระทรวงฉบับ 55

โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 33 ได้กำหนดไว้ในเรื่องที่ว่างภายนอกอาคารไม่น้อยกว่า 30%ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

เช่นชั้น 1 มีพื้นที่ 200 ตารางวาจะต้องมีที่ว่างนอกอาคารตั้งแต่ 60 ตารางวาขึ้นไป

ในส่วนแนวร่นของอาคารนั้น เมื่อวัดจากถนนสาธารณะแล้ว กำหนดกระทรวงฉบับ 55 ข้อ 41(1-3) อาคารที่ติดกับถนนสาธารณะต้องมีความกว้าง 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อยต้อง 3 เมตร

รูปแสดงระยะร่นของแนวอาคารจากถนนสาธารณะที่กว้างน้อยกว่า 6 เมตร
ระยะร่นมีความสำคัญโดยเฉพาะคอนโดที่ติดกับถนนสาธารณะ ควรสร้างให้พอดีไม่ล้ำในพื้นที่สาธารณะ ในเรื่องนี้ควรให้ความสำคัญเช่นกันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสี่ยงในการลงทุน เพราะหากผิดกฎอาจถูกปรับและรื้อถอนได้

เรียบเรียงโดย Homezoomer