BSA Building Safety Award 2023

สิงห์ เอสเตท ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านอาคารสำนักงานให้เช่า

สิงห์ เอสเตท ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านอาคารสำนักงานให้เช่า

หลังสิงห์ คอมเพล็กซ์ และซัน ทาวเวอร์ส คว้ารางวัลอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย

และอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน 

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2566 – สิงห์ เอสเตท บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนชั้นนำในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านอาคารสำนักงานให้เช่าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครองตำแหน่งผู้นำด้านความเป็นเลิศ (Best-in-Class) ในการให้บริการ ใส่ใจในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร หลังอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX) และ อาคารซันทาวเวอร์ส (SUNTOWERS) คว้ารางวัลจาก 2 เวทีอันทรงเกียรติระดับประเทศ โดย อาคารซัน ทาวเวอร์ส และอาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับ Gold และ Silver อาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย (ตามลำดับ) จากเวที “BSA Building Safety Awards 2023” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร หรือ BSA 

ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ทั้ง 2 อาคารของสิงห์ เอสเตท ได้รับในครั้งนี้ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความปลอดภัยของตัวอาคาร ตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดโดยผู้เช่ารวมถึงผู้ใช้อาคารสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบป้องกันภัยต่าง ๆ ที่รัดกุม มีคุณภาพ มั่นคง และแข็งแรง โดยสิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยและความต้องการของผู้ใช้อาคารเป็นอันดับแรก ตั้งแต่กระบวนการบริหารอาคารการดูแลจัดการด้านความปลอดภัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดรับกับการใช้งาน 

พร้อมกันนี้ทั้งอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และ อาคารซันทาวเวอร์สยังครองรางวัลอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนระดับ FM Diamond จากเวที TFMA Sustainable Management Building Awards 2023 โดยสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ Thailand Facility Management Association (TFMA) อีกด้วย นับเป็นการตอกย้ำถึงแนวทางในการบริหารจัดการอาคารของบริษัทฯ ที่ใส่ใจกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานอย่างแท้จริง มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรอาคาร มีการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้อาคารเพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน

ด้วยเจตนารมณ์ของสิงห์ เอสเตทและบริษัทฯ ในเครือในการส่งมอบคุณภาพในระดับ Best in Class ให้กับผู้เช่าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนผ่านการร่วมมือของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร ของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนที่สิงห์ เอสเตทยึดมั่นมาโดยตลอด เพราะสิ่งที่มากกว่ารางวัลที่เราได้รับ คือความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer