ANANDA SURE

อนันดาฯ ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพิ่มความมั่นใจให้ทุกครอบครัวของอนันดาฯ เปิดตัว “ANANDA SURE”

อนันดาฯ ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพิ่มความมั่นใจให้ทุกครอบครัวของอนันดาฯ

เปิดตัว “ ANANDA SURE” มุ่งมั่นตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของไทย ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด เปิดตัว “ANANDA SURE” #เราใส่ใจคุณภาพชีวิตผ่านทั้ง 4 แกนหลักเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองในการอยู่อาศัยส่งมอบความอุ่นใจ / สบายใจ / มั่นใจ / เข้าใจ และ ตรงใจ สร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมุมมองจากความต้องการของลูกบ้านพร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุกครอบครัวของอนันดาฯ

ANANDA SURE

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและการอยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและทันต่อสถานการณ์ที่ยากในการคาดเดาเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดของคนเมือง ล่าสุดเปิดตัว “ANANDA SURE” #เราใส่ใจคุณภาพชีวิต คือ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของอนันดาฯ มากยิ่งขึ้นว่าเราจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกท่านตั้งแต่วันแรกของการอยู่อาศัย และการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอยู่อาศัยในโครงการของอนันดาฯ เพื่อเป็นส่วนในการสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัวของอนันดาฯ

ANANDA SURE

สำหรับการตอบโจทย์ชีวิตเมือง กับ “ANANDA SURE” ด้วย 4 แกนหลัก คือ

  1. SURE NEW LIVING SOLUTIONS ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ New Normal และเพิ่มความมั่นใจในการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อนันดาฯ จึงได้รวมเอาทุก Feature เพื่อสร้างความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้แก่ 1. Touchless Living เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกครอบครัว คือ 1.1 Touchless Access หลีกเลี่ยงการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า 1.2 Touchless Lift ระบบการใช้ลิฟท์โดยสารที่ปราศจากการสัมผัส 1.3 Touchless Sanitary การออกแบบสุขภัณฑ์ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไร้สัมผัสเพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อ 2. Hygienic Living เทคโนโลยีและการดีไซน์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมาเป็นที่หนึ่ง คือ 2.1 UVC Robot การส่งมอบห้องที่ปลอดภัยไร้เชื้อด้วยมาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำ 2.2 Hygienic Access Control เป็นระบบการตรวจเช็คและคัดกรอง เพื่อความมั่นใจในการอยู่อาศัย 2.3 Ventilation System เป็นระบบดีไซน์ที่เพิ่มการหมุนเวียนและช่วยถ่ายเทอากาศได้ดี 2.4  Distancing Common Area การออกแบบ Function เพื่อประโยชน์การใช้งานและตอบโจทย์ Social Distancing ภายในโครงการ  2.5 Parcel Sterilization Area ห้องแยกระบบการรับพัสดุ เพื่อการคัดกรองและฆ่าเชื้อก่อนถึงมือลูกค้า  และ 3. New Normal Living มาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิต คือ 3.1 Work Anywhere Always Connected จัดสรรพื้นที่ภายในโครงการเพื่อตอบโจทย์ชีวิตครบทุกรูปแบบทั้ง LIVE / WORK /PLAY อย่างสมบูรณ์ 3.2. Outdoor Space Utilization การจัดวางรูปแบบทั้ง Facility & Space ครบทุก Function ตอบโจทย์การอยู่อาศัย
  2. SURE FOR COMMUNITY เติมเต็มทุกความสุขให้ทุกครอบครัว อนันดาฯ พยายามในการตอบโจทย์และศึกษาทุกความต้องการ และเข้าใจในการอยู่อาศัยของคนเมือง ทั้งเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัย ด้วยการบริหารจัดการแบบ S.M.A.R.T ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกครอบครัวที่อยู่ในการดูแลจากอนันดาฯจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด อาทิ เช่น 1. Property Management Standard Control อุ่นใจได้ 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานหนึ่งเดียวจากอนันดาฯ คือ 1.1 Global Standard Quality การันตีคุณภาพและบริการด้วย ISO 9001-2015 พร้อมส่งมอบคุณภาพการบริการสูงสุดให้แก่ลูกบ้าน 1.2 Training / Assessment / Improvement มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการบริการ 2. Safety & Security ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง คือ 2.1 Smart Security System ระบบการตรวจสอบด้วยกล้อง CCTV ทั่วทุกมุมภายในโครงการและอาคาร ตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 2.2 Smart Native Platform & lot For Facilities Management ระบบการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย ให้ลูกบ้านมั่นใจและอุ่นใจในการดูแลจากอนันดาฯ  3. Hygienic Community (COVID FREE ZONE) ระบบการคัดกรองเพื่อป้องการการติดเชื้อ คือ 14 New Protocols For Covid Situation ระบบการคัดกรอง 14 มาตรการเพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อภายในโครงการ 4. Community Engagement พร้อมดูแลด้วยความใส่ใจ คือ Smart C.A.R.E. Concept เพื่อทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อต่อยอดและความสุขในทุกโครงการ
  3. SURE FOR QUALITY อนันดาฯ ใส่ใจทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต เริ่มต้นจากคุณภาพและมาตรฐานของที่อยู่อาศัย ทั้งการออกแบบงานดีไซน์ที่ต้องมั่นใจว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง ไปจนถึงการตรวจสอบและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเพื่อการอยู่อาศัย 1. Ananda Product Quality สร้างความมั่นใจในการส่งมอบ ด้วยมาตรฐาน ANANDA ระบบการตรวจเช็ค 120 รายการ คือ QC Check List 120 Items มั่นใจตั้งแต่วันแรกของการส่งมอบ ตรวจสอบด้วยมาตรฐาน Ananda กว่า 120 รายการเพื่อให้ทุกครอบครัวอุ่นใจและมั่นใจได้ยิ่งขึ้น อาทิ Facilities Common Area ระบบไฟฟ้าและประปา งานฝ้า/พื้นและผนัง  งานประตูหน้าต่าง และ เครื่องปรับอากาศรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น   2. Ananda Service Quality Service Standard สร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและการบริการที่ดีเพื่อการอยู่อาศัย
  4. SURE FOR EXCELLENCE SERVICES เพราะความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย คือ หัวใจหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาด้านรูปแบบของการบริการ ที่ต้องเน้นเรื่องด้วยความจริงใจ ความใส่ใจ และรวดเร็วทันต่อความต้องการ ทั้งบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครบทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกบ้านหายห่วงหมดกังวล ด้วยบริการที่อยู่ในระยะการรับประกันและบริการแพ็คเกจหลังรับประกันที่สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ ให้คุณมั่นใจได้ว่าเราอยู่ดูแลคุณตลอดไป กับระบบ Home Living Application ให้การอยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายด้วย Living APP พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ANANDA SURE

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการบริการของ “ANANDA SURE” นั้นจะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเข้ารับบริการกับทางอนันดาฯ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุด คือ อุ่นใจ ตั้งแต่ก้าวแรกของการให้บริการที่สร้างความอุ่นใจ ครบทุกช่องทางในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่และฝ่ายขายตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง สบายใจ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้การดูแลเรื่องการส่งมอบและการตรวจรับห้องพัก เพิ่มความสบายใจในคุณภาพห้องพักและบริการที่ได้มาตรฐานก่อนการเข้าอยู่อาศัย มั่นใจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสังคมคุณภาพด้วยรอยยิ้ม ความมั่นใจและปลอดภัยที่มากกว่าเดิมด้วยคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลและบริการในการอยู่อาศัยจากนิติบุคคลภายในโครงการ เข้าใจ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในโครงการสามารถตอบโจทย์และสร้างความสุขได้อย่างแท้จริง ด้วยทีมงานด้านการบริการงานซ่อมที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขเข้าถึงทุกปัญหาเสมือนครอบครัวเดียวกัน และ ตรงใจ การบริการที่ตอบโจทย์ทุกมิติการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกบ้านและการบริหารจัดการเพื่อให้สินทรัพย์คงไว้ซึ่งมูลค่าอย่างแท้จริง

ANANDA SURE ANANDA SURE

“ANANDA SURE เป็นหนึ่งความตั้งใจครั้งสำคัญของอนันดาฯ ที่ต้องการส่งมอบความสุขด้วยความเข้าใจและใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย พร้อมความอุ่นใจและสะดวกสบายของทุกครอบครัวอย่างแท้จริง” คุณชานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถรับชมคลิปดีดีของทางอนันดา ได้ที่ : https://youtu.be/AVU_sUeGC3A 

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer