เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

ประกาศความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การันตีด้วยมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล  ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนของ One Platform

 

กรุงเทพฯ 26 ตุลาคม 2564 – บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  ประกาศความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ในปี 2564 ด้วยการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 3 มาตรฐานในปี 2564

ความสำเร็จด้าน ESG ได้แก่

  • การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • การได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • การได้รับจัดอันดับมาตรฐานในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเติบโตตามกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน และการผนึก 3 กลุ่มธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร ทำให้สามารถบรรลุการดำเนินงานด้าน ESG ได้ตามเป้าหมาย การได้รับจัดอันดับจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล บริษัทฯจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานเช่นนี้ต่อไป เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  Investment หรือ THSI) สะท้อนถึงความสามารถของ FPT ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพิสูจน์การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ ในระดับสากล บริษัทฯยังได้รับการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนจาก GRESB ซึ่งในปีนี้ FPT ได้รับการจัดอันดับในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัททั่วโลกและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Diversified Real Estate Company  นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินงาน (Standing Investments) และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ FPT ยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์

เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี ค.ศ. 2050 FPT จะยังคงเดินหน้าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงาน ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer