“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ CARESHARECHANGEผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต่อยอดแคมเปญ CARESHARECHANGE เดินหน้า 3 แกนกิจกรรมต่อเนื่อง
ทั้งการบำบัดอากาศ
การจัดการขยะการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ลุยลงพื้นที่หลากโครงการ อาทิ เมทริส พัฒนาการเอกมัย, มอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา ดำเนินหลากหลายกิจกรรม เช่น ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศขนาดยักษ์ที่ไซต์ก่อสร้าง ส่งเสริมให้ลูกบ้านพนักงาน จัดการแยกขยะอย่างจริงจัง ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อม “Konggreengreen” ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี เกิด Green Living, Green Office, Green Site สร้างสังคมบ้านและคอนโดให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences)
กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เดินหน้าแคมเปญ CARE-SHARE-CHANGE เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนและตอกย้ำเจตนารมณ์ขององค์กรเรื่องการใส่ใจลูกค้า ลูกบ้าน พนักงาน
และสังคม ผ่าน 3 แกนกิจกรรม

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.การใส่ใจดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site Management) เมเจอร์ฯ พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของลูกบ้านโครงการ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ The Cloud Major’s Air Purifier” ในพื้นที่ก่อสร้างใหม่ทุกโครงการ ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองโดยรวมในอากาศประมาณ 30% และลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองที่วัดได้บริเวณรอบโครงการก่อนติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว (Metris District Ladprao)  และโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา (Malton Gates Krungthep Kreetha) และทยอยติดตั้งในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อช่วยบำบัดอากาศที่มีมลพิษ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียงโครงการ

2.การจัดการขยะ (Waste Management) ปลุกพลังผู้คนให้ร่วมกันพิชิตปัญหาขยะในคอนโดมิเนียมและออฟฟิศ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นจากการผลักดันให้ลูกบ้านและพนักงานเข้าใจและเข้าถึงในการเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยไอเดียใหม่ๆ และวิธีการที่ทำได้จริง ช่วยรองรับขยะที่เกิดขึ้นและนำกลับเข้าสู่วงจรการรีไซเคิล และยังส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียแต่ละประเภท ให้หมุนเวียนกลับไปสร้างคุณค่าด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เริ่มต้นนำร่องในโครงการเมทริส พัฒนาการ-เอกมัย และ โครงการอาคารสำนักงาน เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ พร้อมเตรียมขยายไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
เพื่อช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่สังคม

“วันนี้ เราอยู่ในยุคที่มีปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หรือ Single-use plastics เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกล่องโฟม กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติก จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การสั่งอาหารผ่าน Food Delivery
เราตระหนักดีว่า ปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องที่คนหนึ่งคน หรือองค์กรหนึ่งแห่ง ทำเพียงคนเดียวแล้วจะแก้ปัญหาได้ เราจึงเริ่มต้นจากการปลุกพลังให้ผู้คนจำนวนมากมาร่วมกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในที่อยู่อาศัย สำนักงาน ให้การรวมพลังของทุกคนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน” นางสาวเพชรลดา กล่าว

3.การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) มุ่งมั่นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความเชื่อและร่วมมือกันจัดการขยะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นจากวิธีการที่ทุกคนปฏิบัติได้จริง โดยจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดัง Konggreengreen มาร่วมปลุกพลังการแยกขยะภายในคอนโดมิเนียม ผ่านการผลิตคอนเทนท์ออนไลน์ “คอนโด Go Green” ให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจและตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อโลกและสังคมดียิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง Youtube https://bit.ly/3zbnzhg นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และมอบความสนุกผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Major Prestige Roadshow ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านเมเจอร์ฯ โดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการสลับสับเปลี่ยนไปตามโครงการต่างๆ ของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

นางสาวเพชรลดา กล่าวอีกว่า บริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและมุ่งหวังว่าการดำเนินการทั้ง 3 ด้าน จะช่วยสร้างให้เกิดการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Living) อาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Site)

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 : Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com