เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง (NCH) บริจาคที่ดินให้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง (NCH) บริจาคที่ดินให้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการ, นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มหาชน (NCH) ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน (600 ตารางวา) ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาธัญบุรี โดยมี นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี เป็นผู้แทนรับมอบที่ดิน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ การใช้ที่ดินรองรับการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค เสริมสร้างคุณภาพ การอยู่อาศัยของสมาชิกลูกบ้าน ทั้งปัจจุบัน และรองรับในอนาคต ให้กับโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกา คลอง 6 และบริเวณใกล้เคียง

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer