แสนสิริ

แสนสิริ แสดงความรัก(ษ์)ต่อโลก ร่วมรณรงค์ Earth Day และสร้างจิตสำนึกที่ดี ตอกย้ำพันธกิจหลัก Sansiri Sustainability

แสนสิริ แสดงความรัก(ษ์)ต่อโลก ร่วมรณรงค์ Earth Day และสร้างจิตสำนึกที่ดี

ตอกย้ำพันธกิจหลัก Sansiri Sustainability

 วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โดยมีเป้าหมายหลักในการลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนผืนป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘แสนสิริ’ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืน แสดงความรัก(ษ์)ต่อโลก เปลี่ยนโลโก้ รับ Earth Day ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นของ 3 ภารกิจสีเขียวที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พันธกิจ Sansiri Sustainability ได้แก่ ‘Sansiri Tree Story’ การเก็บรักษาและดูแลต้นไม้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้อยู่ตลอดไป, ‘Sansiri Backyard’ คอมมูนิตี้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน, ‘Sansiri Waste to Worth’ แยกขยะ ให้เกิดประโยชน์ และ Sansiri Green Energy’ การลดการใช้พลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

แสนสิริ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ Sansiri Sustainability อย่างจริงจังและยั่งยืน จนหยั่งรากลึกเป็นแบรนด์ดีเอ็นเอของแสนสิริ พร้อมส่งต่อคุณค่าสู่สังคม ผ่านโครงการที่เราทำมากมาย ทั้ง ‘Sansiri Tree Day’, ‘Sansiri Backyard’, ‘Sansiri Waste to Worth’ และ ‘Sansiri Green Energy’ เพื่อปลุกจิตสำนึกการอยู่อาศัยของทุกคนในสังคมในการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม”

แสนสิริ

‘Sansiri Tree Story’ การเก็บรักษาและดูแลต้นไม้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้อยู่ตลอดไป ภายใต้จุดยืนในการเก็บ-เลือก-ปลูก-รักษาต้นไม้ใหญ่ในโครงการ ยกตัวอย่างเช่น ในโครงการ THE MONUMENT THONG LO (เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ) เก็บและรักษาต้นไม้อายุกว่า 50 ปีไว้ทั้งหมด 5 ต้น ภายในสวนส่วนกลางที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ใจกลางทองหล่อ เช่นเดียวกับที่ Via Botani (เวีย โบทานี) ที่มีการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยให้โอบล้อมต้นจามจุรีอายุกว่า 80 ปี ให้เป็นความร่มรื่นและแลนด์มาร์คของโครงการ

แสนสิริ

‘Sansiri Backyard’ คอมมูนิตี้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน มุ่งส่งต่อชุมชนที่มีความสุข (Make a Great Neighborhood) ด้วยหลัก 3Gs ‘Green-Grow-Give’ สร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างเป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคทั้งในองค์กร บนพื้นที่สวนกลางกว่า 160 โครงการและพื้นที่รอพัฒนาใจกลางสุขุมวิทและเมืองหัวหินรวมกว่า 20 ไร่ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนพื้นที่ใกล้ตัวให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่มาจากผลผลิตสดใหม่ ปลอดสารและปลูกฝั่งการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ครอบครัวแสนสิริและชุมชน

แสนสิริ

‘Sansiri Waste to Worth’ แยกขยะ ให้เกิดประโยชน์ กับภารกิจภายใต้ความร่วมมือของแสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในการส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกับครอบบครัวแสนสิริทั้งลูกบ้านและพนักงาน เพื่อลดปริมาณขยะไปสู่ Landfill ให้น้อยที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา แสนสิริประสบความสำร็จเกินเป้า สามารถรวบรวมและนำรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างเหมาะสมไปทั้งหมด 205,815 กิโลกรัม ใน 148 โครงการ จากเป้า 100,000 กิโลกรัม ใน 100 โครงการแสนสิริ

แสนสิริ

Sansiri Green Energy’ การลดการใช้พลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อช่วยลดลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่าน ‘Smart Move’ แพลตฟอร์มบริการยานยนต์ไฟฟ้าระบบเช่าในโครงการของแสนสิริและการติดตั้งสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าในโครงการ ตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัย โดยแสนสิริตระหนักถึงการสร้างสรรค์ฟังก์ชั่นเพื่อการลดใช้พลังงาน ตั้งแต่การออกแบบ การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ นวัตกรรมบ้านเย็น Cooliving Designed Home รวมถึงการใช้ Solar Roof ในพื้นที่ส่วนกลางโครงการ

แสนสิริ

“แสนสิริใส่ใจสังคมและห่วงใยโลก พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ Sansiri Sustainability อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันและเซตมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนขององค์กรต่างๆ ครอบครัวแสนสิริและประชาชนคนทั่วไป มาร่วมใส่ใจและรักษ์โลกกันมากขึ้น เพื่ออนาคตการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” นายอุทัย กล่าวสรุป

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer