LPN

LPN ผ่านฉลุย 22 อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในงาน BEC Awards 2019

LPN ผ่านฉลุย 22 อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในงาน BEC Awards 2019

 

 

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “BEC Awards 2019” จากนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

LPN

และในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่ LPN ส่งแบบอาคารเข้าร่วมประเมินมากที่สุด และได้รับการรับรองทั้งสิ้น 22 อาคาร จาก 137 อาคารที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาส่งเข้าร่วมประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการตรวจประเมินดังกล่าว โดยโครงการ LPN ที่ส่งไปทั้งหมดนั้น มีค่าการใช้พลังงานที่ประหยัดกว่ามาตรฐานของกระทรวงพลังงาน และยังสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีได้สูงสุดกว่า 70% ในโครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว หนึ่งในโครงการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองเป็นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน LPN มีอาคารที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานจาก พพ. แล้วเกือบ 140 อาคาร จากจำนวนกว่า 700 อาคารที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer