ศุภาลัย

ศุภาลัย ส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ เพื่อส่งเสริมทางการศึกษา

ศุภาลัย ส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ เพื่อส่งเสริมทางการศึกษา

ศุภาลัย

        บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวบุศรินทร์  รุ่งรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง นำทีมงานศุภาลัยส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เพื่อติดตั้งในห้องสมุด สร้างบรรยากาศที่ดีในการค้นคว้าหาข้อมูล พร้อมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้า โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสุธีกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ  และว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณาอาจารย์ ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบ ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer