พฤกษา โฮลดิ้ง

พฤกษา โฮลดิ้ง รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562

พฤกษา โฮลดิ้ง รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562

จัดทำรายงานความยั่งยืนครบถ้วน

 

พฤกษา โฮลดิ้ง รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้ง 3ด้าน ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์  โดยมี นางสาวพรทิพย์ พงษ์พิพัฒนเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลจาก จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ซึ่งประกอบด้วยความสมบูรณ์ของรายงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน และการสื่อสารและนำเสนอรายงาน โดยพฤกษาได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการจัดทำรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

 

พฤกษา โฮลดิ้ง

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer