MQDC

RISC โดย MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส”

RISC โดย MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส”

บรรยายใต้ภาพ: (เรียงจากซ้ายไปขวา) นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ ผู้บริหาร บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) และประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG), รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center–RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, และนายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมกันจัดงานเปิดตัวหอฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ ‘ฟ้าใส’ ด้วยเทคโนโลยีหอฟอกอากาศอัตโนมัติ แบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนในระดับเมือง รวมทั้งเป็นโครงการต้นแบบที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาคธุรกิจและศูนย์วิจัยในการร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5  โดย MQDC ถือเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ได้มีการดำเนินงานและมีความใส่ใจในเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยรอบตามหลักการ “For All Well Being”ที่ 101 ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 เมื่อเร็วๆ นี้

28 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด  ‘For All Well-Being’ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก ร่วมพัฒนากับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH)  เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ “ฟ้าใส” ซึ่งเป็นหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower)  สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นำร่องภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ได้มีการดำเนินงานและมีความใส่ใจในเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ ‘ฟ้าใส’ ติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park บริเวณ Family Park หน้าอาคารวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี สำหรับการพัฒนาต่อยอดเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยทาง RISC ได้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับการทำงานของหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด พัฒนาต่อยอดจากระบบดูดฝุ่น PM 2.5 โดยประสานระบบพลังงานไฮบริด คือ การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลมและการปล่อยละอองน้ำเพื่อการดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร ทำให้สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ

RISC ทำการเก็บข้อมูล ‘ฟ้าใส’ หอฟอกอากาศระดับเมืองตลอดทั้งปีเพื่อเข้าใจสภาพอากาศแต่ละฤดูกาล ซึ่งสามารถนำมาการปรับรอบการทำงานของ ‘ฟ้าใส’ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นได้ ทั้งนี้การติดตั้ง ‘ฟ้าใส’ เปรียบเสมือนกลไกเล็กๆที่จะช่วยให้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ลงได้ แต่อาจจะไม่สามารถทำให้สภาพอากาศดีขึ้นทั่วทั้งกรุงเทพฯ RISC จึงมีแนวทางการที่จะเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง ‘ฟ้าใส’ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม และมีแผนกระจาย “ฟ้าใส”ไปตามจุดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safe Zoneให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย รวมทั้ง RISC ยังมีการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองในระบบอื่นๆ อีกด้วย เพื่อสามารถนำระบบไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

 

MQDC