ครอบครัวศุภาลัย

ครอบครัวศุภาลัย ส่งมอบธารน้ำใจในโครงการ “ปันกัน”

ครอบครัวศุภาลัย ส่งมอบธารน้ำใจในโครงการ “ปันกัน”  

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปันกัน”  ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดย ครอบครัวศุภาลัย ได้ส่งต่อธารน้ำใจด้วยการมอบสิ่งของที่เหลือใช้นำไปแบ่งปัน อาทิ เสื้อผ้า สิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้ โรงพยาบาลอุ้มผาง, วัดพระบาทน้ำพุ อีกทั้งยังได้รวบรวมขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว มอบให้ วัดจากแดง เพื่อนำไปผลิตจีวรพระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

 

ครอบครัวศุภาลัย