SC Asset

SC Asset ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

SC Asset ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมเนื่องในวันสตรีสากล

(International Women’s Day)

SC Asset

“เพราะความเท่าเทียมในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการเกื้อกูลและส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่กัน”  เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามธีมประจำปีนี้ คือ  “Each for Equal”  ด้วยการเชิญชวนพนักงาน SC  และ ผู้เช่าอาคาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาร่วมถ่ายรูปและร่วมทำท่า “มือขนานกัน” ซึ่งเป็นเครื่องหมาย “=” ที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเท่าเทียมกัน โดยนอกจากเป็นการขอบคุณสุภาพสตรีทุกคน    ยังสื่อถึงการแสดงพลังและความเท่าเทียมของผู้หญิงในเรื่องต่างๆ โดยปราศจาก Bias ทั้งนี้ SC มีพนักงานเป็นผู้หญิงเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัท  ทุกคนอยู่ในหลากหลายตำแหน่งและล้วนมีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร  พร้อมส่งต่อพลังงานที่ดี  ทำให้สังคมของเราให้น่าอยู่และยั่งยืน  โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารชินวัตร 3 เมื่อวันก่อน

 

SC Asset

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer