เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ ประกาศมาตรการคุมเข้มรับมือโควิด-19

เกษรวิลเลจ ประกาศมาตรการคุมเข้มรับมือโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่มีการติดต่อระหว่างบุคคลและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ เกษรวิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ในย่านราชประสงค์ ประกอบด้วยพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่ ศูนย์การค้าเกษร เกษรทาวเวอร์ จึงได้ออกมาตรการรับมือเพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า ผู้เช่า และพนักงานอย่างเข้มงวด พร้อมกำหนดใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เกษรวิลเลจ

นายคิพศาล ออสโล เบ็ค ผู้จัดการทั่วไป เกษรวิลเลจ กล่าวว่า “เกษรวิลเลจได้วางมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด โดยได้ร่วมมือและกำชับไปยังผู้เช่าทุกรายภายในพื้นที่ให้ดำเนินการตามนโยบายที่เรากำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีความรับผิดชอบทั้งในประเทศไทยและระดับโลกอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกลาง (CDC) องค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรค”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดต่อของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เกษรวิลเลจ ประกอบด้วย

เกษรวิลเลจ

มาตรการอาคารสะอาด (Clean Building): จัดให้มีการทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรคแบบ High Level Disinfection เป็นประจำทุกสัปดาห์ในพื้นที่ส่วนกลางของทุกอาคาร โดยใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดอย่าง “เลธเธอร์ โซลูท (Leather Solute)” และหุ่นยนต์ทำความสะอาดเข้ามาช่วย เพื่อปกป้องลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค แบคทีเรีย ตลอดจนเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการทำความสะอาดอาคารตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการทำสะอาดทุกบริเวณ โดยเฉพาะพื้นที่สำหรับให้บริการลูกค้า และจุดที่เกิดการสัมผัสบ่อย พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และดำเนินการตรวจอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าทุกคน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทำความสะอาดลิฟต์ และบันไดเลื่อน ทุกครึ่งชั่วโมง

มาตรการอากาศสะอาด (Clean Air Measures): เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพของอากาศภายในอาคาร โดยใช้วิธีการฉีดอากาศบริสุทธิ์และการกรองอากาศ ตามมาตรฐานของเกษรวิลเลจ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีคุณภาพอากาศและระบบระบายอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing): กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟต์และพื้นที่สาธารณะ รวมถึงมอบหมายพนักงานอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เพื่อลดความหนาแน่นของพื้นที่และการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคล และประสานงานกับผู้เช่าสำนักงานเพื่อจัดระเบียบการโดยสารลิฟต์ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม

เกษรวิลเลจ

มาตรการมือสะอาด(Clean Hands): จัดจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือแก่ลูกค้าและพนักงาน ที่ทุกประตูทางเข้าออก

มาตรการด้านความสะอาดในร้านอาหาร Hygiene in Restaurants, Cafés: ยกระดับมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยและการฝึกอบรมพนักงานของร้านอาหาร คาเฟ่ อาทิ

  • จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร
  • จัดให้ทุกจุดเข้าออกมีแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ และกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือยางทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่
  • เลือกสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารที่สดใหม่ทุกวัน และวัตถุดิบต้องผ่านการล้างทำความสะอาดอย่างดีก่อนปรุงทุกครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทุกชนิดต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาและอบด้วยความร้อนหลังจากทำความสะอาดทุกครั้ง
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชิ้นด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครั้งหลังการให้บริการ
  • ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราวในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ผู้ให้บริการสปาในเกษรวิลเลจจึงจะปิดทำการเพื่อทำความสะอาดในช่วงวันที่ 18-31 มีนาคม 2563

เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ

 

เกษรวิลเลจ ยังคงเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขอนามัยที่ดีของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ ผู้เช่าพื้นที่ และผู้ติดต่อทุกคน สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเกษรวิลเลจ
สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/GaysornVillage

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer