MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

กรมอนามัย ผนึกผู้นำอสังหาฯ MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

กรมอนามัย ผนึกผู้นำอสังหาฯ MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับอาคารแนวมิกซ์ยูสไลฟ์สไตล์ ด้วย 3 มาตรการ ลด-เลี่ยง- ดูแล

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563, กรุงเทพฯ – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  หนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) ในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการเสวนาออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันเป็นครั้งแรก สำหรับต้นแบบอาคารแบบมิกซ์ยูสแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ประกอบด้วยคอนโด ร้านสะดวกซื้อ  ศูนย์การค้า และ สำนักงานออฟฟิส ภายใต้ชื่อโครงการ  “กรมอนามัยผนึก MQDC ร่วมใจ สู้ COVID-19” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ของอาคาร รวมถึงการปฏิบัติตัว ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ด้านงานอนามัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้มาตรการ 3 ล.  ลด-เลี่ยง-ดูแล  เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการช่วยป้องกันสุขภาพของผู้พักอาศัยในคอนโด พนักงานออฟฟิศ และผู้ใช้บริการในร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติด้วยความปลอดภัยสูงสุด ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

โดยได้รับเกียรติจาก กรมอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงเผยแพร่ระดับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการ 3 ล (ลด เลี่ยง ดูแล) อย่างถูกวิธี โดยมีนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสุขภาวะ  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ให้เกียรติร่วมให้ความรู้

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยถึงมาตรการดูแลผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม และพื้นที่บริการต่าง ๆ ว่า “ตลอดระยะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  MQDC ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐมาโดยตลอด เรายินดีมากที่กรมอนามัยเห็นว่า MQDC เป็นผู้นำเรื่องสุขภาวะในภาคอสังหาริมทรัพย์ และเลือก MQDC และ RISC ในการสร้างมาตรฐานการจัดการดูแลที่อยู่อาศัยและคอนโดเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย มาตรฐานที่ร่วมมือกันครั้งนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญให้กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต นอกจากการร่วมมือในครั้งนี้แล้ว หากภาครัฐ มีนโยบายอื่น ๆ  เรายินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยความหวังว่าพวกเราคนไทยทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เราได้ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในคอนโด พนักงานออฟฟิศ และผู้ใช้บริการในร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงโครงการที่เราดูแลทั้งหมดกว่า 30 โครงการที่อยู่อาศัย และสำนักงานออฟฟิศ เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ด้วยความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรมอนามัยฯ ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เราได้เร่งดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเราได้องค์ความรู้ด้านสุขอนามัยจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บริการต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบด้านการป้องกันโรคระบาดสำหรับอาคารแบบมิกซ์ยูส”

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19 MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

โดยเราเน้นรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัยเพื่อลดจุดเสี่ยงจำนวน 8 จุด ด้วยการติดตั้งระบบคัดกรองเครื่องเทอร์โมสแกน การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มจำนวนจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้พอเพียงและทั่วถึงทุกบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง  ได้แก่ 1.พื้นที่ส่วนกลางของคอนโด และพื้นที่ต้อนรับออฟฟิศ    2.บริเวณประตูเปิดปิดห้องภายในและภายนอกอาคาร 3.ลิฟต์คอนโด-ออฟฟิศ4.ราวจับบันไดเลื่อนศูนย์การค้า 5. พื้นที่รวมสำหรับทำงานและประชุมแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซ 6.ห้องน้ำรวมภายในอาคาร  7. พื้นที่สระว่ายน้ำ เตียงรอบสระ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 8.ล็อกเกอร์ฝากของและพื้นที่รับประทานอาหารส่วนกลางในศูนย์อาหาร ฯลฯ  รวมทั้งมีการสาธิตแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อดูแลตนเอง เช่น การล้างมือ 7 ขั้นตอน   การใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาด และเวิร์คช้อปสอนการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และ ทำหน้ากากผ้า เพื่อส่งเสริมการใช้หน้ากากผ้าสำหรับประชาชนทั่วไป และช่วยลดจำนวนการใช้หน้ากากอนามัยซึ่งต้องสำรองไว้ให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม ในส่วนของสำนักงานออฟฟิศ เราได้ดำเนินนโยบายผ่อนปรนการเข้ามาทำงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้านสำหรับบางหน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดในครั้งนี้” นายคีรินทร์กล่าวสรุป

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19

ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสุขภาวะ  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กล่าวเสริมว่า “ศูนย์ RISC ได้ออกมาตรการป้องกันการติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ด้านบุคคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริการ ขณะนี้ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยนั้น  ทุกส่วนงานของ MQDC ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และได้กระจายกำลังเร่งดำเนินงานตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และคุมเข้มทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปดังนี้ 1.ด้านบุคลากรต้องผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติตนและวิธีการคัดกรองสุขภาพของผู้อาศัย ผู้มาติดต่อ พนักงาน ตลอดจนมีเครื่องป้องกันร่างกายสนับสนุนการทำงาน และสามารถวิเคราะห์ผลและเสนอแนะแนวทางตัดสินใจดำเนินงานด้านสุขภาพตามหลักมาตรฐานสากล กรณีพบกลุ่มเสี่ยง หรือ ผู้ป่วย เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาปัญหา 2.ด้านอาคารสถานที่ ต้องดำเนินการกำจัดพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ หรือ ปิดพื้นที่เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ มาตรการรักษาระยะห่างที่เหมาะสม จัดระบบระบายอากาศตามหลักสุขภาวะ ตลอดจนจัดแสดงป้ายข้อความอธิบายเพื่อความชัดเจนแก่ผู้ใช้บริการในอาคาร 3.การบริการ จัดให้มีอุปกรณ์รองรับ จัดเก็บขยะและทำลาย สิ่งปฎิกูลต่างๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตามหลักสุขภาวะ รวมไปถึงการให้บริการน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สบู่เหลวต่างๆ ในจุดเสี่ยงที่ใช้บริการร่วมกัน เป็นต้น”

 

MQDC ร่วมรณรงค์สู้ COVID-19