เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยร่วมกับโกลเด้นแลนด์ มอบเงินบริจาคโครงการ “สภากาชาดไทยสู้ภัย COVID”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยร่วมกับโกลเด้นแลนด์

มอบเงินบริจาคโครงการ “สภากาชาดไทยสู้ภัย COVID”

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่า 1,000,000 บาท

 

(20 เม.ย. 63) นายโสภณ ราชรักษา (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ร่วมกับนายธนพล ศิริธนชัย (ซ้าย) ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่า 1,000,000 บาท โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย รับมอบ โดยมี ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุปราณี คงเพิ่มธรรม (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย นายสาริษฐ์ ไตรโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส                       ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์  และนางหทัยกานต์ ดุษฐดินทร (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ร่วมงาน ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ “สภากาชาดไทยสู้ภัย COVID” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรง ดังนั้นการที่บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเพียงพอ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตของประชาชนให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดได้ จึงร่วมมือกันบริจาคกับโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้วิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปได้ในที่สุด

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้