THANA

THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องปิ่นเกล้า ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ถนนอรุณอัมรินทร์ เมื่อวันก่อน

THANA

จากภาพซ้าย (ซ้ายไปขวา)

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์     กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นายโยธิน จ๋วงพานิช                  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์               ประธานกรรมการ

นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร         กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์     กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer