โกลเด้นแลนด์

โกลเด้นแลนด์ ผู้นำอาคารสำนักงานใจกลางเมือง เพิ่มมาตรการเด็ด “PREVENTIVE-10 ชั่วโมงแห่งการทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19”

โกลเด้นแลนด์ ผู้นำอาคารสำนักงานใจกลางเมือง

เพิ่มมาตรการเด็ด “PREVENTIVE – 10 ชั่วโมงแห่งการทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19”

ใน 5 อาคารสำนักงานพร้อมให้พนักงานกว่า 20,000 คน กลับมาทำงาน 100% อย่างปลอดภัย เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอีกขั้นด้วยหุ่นยนต์ AI ปล่อยแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค

 

(20 พ.ค. 63) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เผยมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 หลังภาครัฐผ่อนปรน และหลายบริษัทเริ่มกลับมาทำงานที่สำนักงานเพิ่มขึ้นหลังจากลดจำนวนพนักงานเปลี่ยนไปทำงานจากบ้าน (Work from home) จากผลของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้โกลเด้นแลนด์มีอาคารสำนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5 อาคาร ได้แก่ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ อาคาร   เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคารสาทรสแควร์ อาคารปาร์คเวนเชอร์ และอาคารโกลเด้นแลนด์ คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 200,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทฯ ชั้นนำในหลากหลายธุรกิจใช้บริการมากกว่า 20,000 คน

โดยมาตรการ “PREVENTIVE – 10 ชั่วโมงแห่งการทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” จะแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้

โกลเด้นแลนด์โกลเด้นแลนด์

ก่อนเริ่มงาน

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ก่อนปฏิบัติหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
 3. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคารต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่นถุงมือ หรือ Face shield
 4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณ Reception Counter และหน้าโถงลิฟต์ชั้น G
 5. ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวจับประตู ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
 6. ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบเข้า-ออก อัตโนมัติ

โกลเด้นแลนด์

08.00 – 9.00 น. (ช่วงเวลาเริ่มงาน)

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้อาคารทุกคนก่อนขึ้นอาคาร
 2. หากอุณหภูมิเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิการขึ้นอาคาร
 3. ผู้ใช้อาคารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 4. กำหนดระยะห่างในการผ่านทางเข้า-ออก อัตโนมัติ และระหว่างรอลิฟต์โดยสาร
 5. กำหนดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์ต่อเที่ยว เว้นระยะห่าง และงดสนทนาระหว่างโดยสาร
 6. จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มบริเวณ Lobby ชั้น G เพื่ออำนวยความสะดวกจัดคิวเว้นระยะห่าง
 7. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติเช่น มาตรการ Physical distancing การสวมหน้ากากอนามัย หรือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 8. สื่อสารให้ผู้ใช้อาคารมีความเข้าใจ หากมีความล่าช้าเนื่องจากมาตรการต่าง ๆ

โกลเด้นแลนด์ โกลเด้นแลนด์

09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 18.00 น. (ช่วงเวลาทำงาน)

 1. มีการทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ โดยเน้นจุดสัมผัสต่าง ๆ
 2. จัดให้มีสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ
 3. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดปุ่มกดลิฟต์ทุกชั่วโมง และสำหรับลิฟต์ที่มีการติดตั้งระบบ Destination control ยังช่วยลดการสัมผัส
 4. ระบบเติมอากาศจากภายนอกมีการทำงานอัตโนมัติตามจำนวนผู้ใช้งาน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ และมีการกรองฝุ่น PM2.5
 5. ผู้มาติดต่อทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร
 6. กำหนดระยะห่างในการรอแลกบัตรขึ้นอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ
 7. ทำความสะอาดบัตรขึ้นอาคาร และบัตรจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อทุกรอบการใช้งาน
 8. บริษัทผู้เช่า มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น หลีกเลี่ยงการประชุมหรือรวมกลุ่มกันแออัด การกำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อภายในบริษัท
 9. มีการรณรงค์ให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี

โกลเด้นแลนด์ โกลเด้นแลนด์

12.00 – 13.00 น. (ช่วงเวลาพักกลางวัน)

 1. มีจุดรับอาหารและสินค้าจากพนักงานส่งอาหารและสินค้าที่ชั้น G โดยมีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
 2. กำหนดระยะห่างตามจุดสาธารณะต่าง ๆ เช่น จุดสูบบุหรี่ ห้องพักพนักงานขับรถ
 3. ร้านค้าภายในอาคาร มีการมาตรการลดการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามข้อแนะนำของรัฐบาล
 4. ตรวจสอบเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ และกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอ

โกลเด้นแลนด์ โกลเด้นแลนด์

ช่วงเวลาหลังเลิกงาน

 1. บริเวณห้องขยะส่วนกลาง มีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี
 2. มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ทางเดิน และจุดสัมผัสต่าง ๆ
 3. มีการพ่นฆ่าเชื้อ และ Big Cleaning อย่างสม่ำเสมอ
 4. ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC จากหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานด้วยระบบ AI
 5. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของอาคารให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
 6. ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลภายนอก และผู้รับเหมาตกแต่ง ทุกคน และมีการบันทึกประวัติการเข้าออกอาคาร
 7. ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

35.ติดตามสถานการณ์ มาตรการของภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อความและพร้อมปรับเปลี่ยนมาตรการความปลอดภัยตามความเหมาะสม

โกลเด้นแลนด์

วิทวัส คุตตะเทพ รองกรรมการผู้จัดการ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยว่า “สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงาน ถึงแม้ว่าหลายบริษัทฯ จะปรับตัวตามมาตรการระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ของภาครัฐ โดยการปรับให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น แต่รูปแบบการทำงานที่ทำงาน (Work at Office) ยังคงจำเป็นสำหรับการประชุม และการใช้พื้นที่ร่วมกันของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเป็นแรงจูงใจในการทำงาน โดยแต่ละบริษัทฯ จะมีการปรับความยืดหยุ่นในการทำงาน (Work flexibility) มากขึ้น ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มียอดผู้เช่าที่มองหาพื้นที่สำนักงานเกรด A ใจกลางเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีระบบระบายอากาศดี และมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้เช่าเดิมก็ยังคงต้องการใช้พื้นที่เท่าเดิม เนื่องจากต้องการจัดสรรพื้นที่สำหรับพนักงานต่อตารางเมตรให้มากเพียงพอกับมาตรการระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ที่จะกลายเป็น New Normal ใหม่ในอนาคตต่อไป”

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer