เอส โฮเทล

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

กรุงเทพ ฯ (30 มิถุนายน 2563) – นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ประธานคณะกรรมการ (กลาง) นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ชญานิน เทพาคำ กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Pride Lounge ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์

เอส โฮเทล

บุลคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นายธีระชาติ นุมานิต, กรรมการ
  2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์, กรรมการอิสระ
  3. นายนริศ เชยกลิ่น, กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  4. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์, ประธานคณะกรรมการ
  5. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์, กรรมการและกรรมการบริหาร
  6. ดร.ชญานิน เทพาคำ, กรรมการ
  7. นายจักร บุญ-หลง, กรรมการอิสระ

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer