สิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิงห์ เอสเตท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กรุงเทพฯ – นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวาสุด) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และพิจารณา​อนุมัติ​งบการเงินประจำปี​ สิ้นสุด​ ณ​ วันที่​ 31​ ธันวาคม​ 2562 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี​ 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี​ 2562 อีก โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์

สิงห์ เอสเตท

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (จากซ้าย)

  1. ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการอิสระ
  2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการอิสระ
  3. นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการ
  4. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
  5. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
  6. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ
  7. ดร. ชญานิน เทพาคำ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  8. นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer