RML

RML จัดทัพเสริมแกร่ง แต่งตั้ง “ศ. ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

RML จัดทัพเสริมแกร่ง แต่งตั้ง “ศ. ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พร้อมก้าวสู่ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ชั้นนำของไทย

 

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ของไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโต รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทให้กับองค์กรใหญ่หลายแห่ง รวมถึงเคยเป็นประธานคณะกรรมการของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) มาก่อนเป็นเวลานานกว่า 1 ปี อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำหรับตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ จะมีผลตั้งแต่วันนี้ ( 26 ส.ค.63) เป็นต้นไป

RML

ขณะที่บทบาทหน้าที่ของศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในด้านทิศทาง การปรับกลยุทธ์ทางการปรับธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ แก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ด้วยประสบการณ์ที่รอบด้านและช่วยนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและรักษาความเป็นผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ของไทย ส่งเสริมให้ RML สามารถเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer