มั่นคงฯ

มั่นคงฯ ปักหมุดรุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ “บำรุงราษฎร์ – ไมเนอร์ฯ”

มั่นคงฯ ปักหมุดรุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ

ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ “บำรุงราษฎร์ – ไมเนอร์ฯ”

ผุดเมกะโปรเจคต์ “รักษศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ​แห่งแรกในเอเชีย ดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

(10 กันยายน 2563: กรุงเทพฯ) มั่นคงฯ เดินหน้ารุกตลาดธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Medical Wellness) ดึงมือหนึ่งในทุกด้านร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ประกาศความร่วมมือ “บำรุงราษฎร์” และ “ไมเนอร์ฯ”  ผุดเมกะโปรเจคต์ “รักษ” (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและศาสตร์การดูสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมบริการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World-Class Medical Wellness Destination พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไตรมาส 4/2563 มั่นใจโครงการนี้จะเป็นแรงหนุนสำคัญของ “มั่นคงฯ” ตอกย้ำความสำเร็จในดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ คาดดันกำไรฝั่งธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ Recurring Income เป็นสัดส่วน 50:50 ภายในปี 64

มั่นคงฯ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและเพื่อการบริการ เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจ ครั้งยิ่งใหญ่ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจเพื่อขายและธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ (Recurring Income)    ให้มีสัดส่วนกำไรที่ 50:50 ภายในปี 2564 ด้วยการพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชียขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” ซึ่งเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบ องค์รวม โดยเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการ ในเดือนธันวาคม 2563 นี้

MK เป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมายาวนานมากกว่า 60 ปี จนมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมบริหารใหม่ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะนำบริษัทเข้าสู่ธุรกิจรายได้ประจำหรือ Recurring Income โดยเน้นธุรกิจเพื่อเช่าและธุรกิจเพื่อการบริการ ทั้งนี้หากลองพิจารณาดูจากศักยภาพและการแข่งขัน ของประเทศไทยในแง่ธุรกิจการแพทย์นั้น ถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้เราก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจสุขภาพ

ด้วยการพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น โดยตั้งเป้าให้เป็น World-Class Medical Wellness Destination จึงได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติอย่าง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น ด้านการดูแลสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย ด้วยการที่บริษัทฯ มีพาร์เนอร์เป็นสถาบันทางการแพทย์ ทำให้สามารถให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หลากหลายแขนง ยิ่งไปกว่านั้นการได้ร่วมมือกับ ไมเนอร์ฯ ที่มีความเป็นมือหนึ่งในด้าน Hospitality การดูแลและบริหารจัดการห้องพักระดับลักซัวรี่ทั่วทุกทวีปโลก ร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอยากเป็นรูปธรรม สอดคลองกับแผนแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย (พ.ศ.2560-2569) ของกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทั้งยังสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical and Wellness Tourism โดยนโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาล อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

“บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจสุขภาพค่อนข้างมาก เนื่องจากมีแผนการส่งเสริมจากภาครัฐที่ชัดเจน ผนวกกับการวางนโยบายแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ ที่ต้องการรุกธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ (Recurring Income ) ให้มีสัดส่วนของกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 50% เมื่อเทียบกับกำไรของธุรกิจทั้งหมด โดยโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชียนี้ ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะตอกย้ำความสำเร็จของวิสัยทัศน์                    ที่ทีมบริหารได้ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว” นายวรสิทธิ์ กล่าว

มั่นคงฯ

ด้าน นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการรักษศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม กล่าวว่า โครงการ รักษ (รัก-ษะ) เป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกันแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมในทุกๆ ศาสตร์ ทุกมิติ ผสมผสานระหว่างการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์               แบบองค์รวม ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นับเป็นการบูรณาการแบบองค์รวมแห่งแรก ในประเทศไทยและในเอเชีย โดยลักษณะการให้บริการจะจัดเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพโดยมีตั้งแต่โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ (Wellness Screening) ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาทต่อท่าน และแพ็กเกจแบบ 3 วัน จนถึง  14 วัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยโปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การดูแลสุขภาวะทางเดินอาหาร (Gut Health) การเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunity Booster) การดูแลน้ำหนัก (Weight Management) หรือการผ่อนคลายความเครียด (De-Stress) นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพและความงาม (Facial and Body Solution) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย”

โดย นางสาวดุษฎี  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รักษ (รัก-ษะ) เพิ่มเติมว่า ตัวโครงการมีการออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้คอนเซ็ป “BOTANICAL WELLNESS JOURNEY” ที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางกาย ใจ เน้นการใช้ธรรมชาติบำบัด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ใหญ่มากกว่า 3,500 ต้น ภายในโครงการ และนอกจากเรื่องทรีทเม้นท์เพื่อการดูแลสุขภาพแล้ว อาหารการกินตลอดจนการอยู่อาศัยก็นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี โดยโครงการเปิดให้บริการห้องพักฟื้นอยู่ที่ 27 ห้อง                   ในเดือนธันวาคม 2563 นี้  นอกจากนี้ภายในโครงการประกอบด้วยห้องอาหาร  “อู่ข้าว” และ “อู่น้ำ” ซึ่งสื่อถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกิน โดยอาหารที่จะเสิร์ฟนั้นจะมีทีมนักโภชนาการคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การรับประทานอาหารเป็นไปเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือเพื่อต้านการอักเสบของร่างกาย นอกจากนั้นยังมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอีกด้วย

 

มั่นคงฯ

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

VitalLife Scientific Wellness Clinic

VitalLife Scientific Wellness Clinic ในโครงการ รักษ มอบการดูแลสุขภาพผ่านแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อให้เข้าใจสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริงและทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพันธุกรรม ฮอร์โมน หรือ ไมโครนิวเทรียนท์ ไปจนถึงการตรวจโอกาสการเกิดมะเร็ง ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปรวบรวมเพื่อให้แพทย์ ผู้ดูแล เทรนเนอร์ นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด เพื่อป้องกันโรค ชะลอวัย ช่วยเรื่องการนอนหลับ พัฒนาศักยภาพของร่างกาย และดูแลระบบ การย่อยและระบบสมอง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ไอวี นิวเทรียนท์ ไครโออินฟราเรดซาวน่า การบำบัดด้วยแสงและพลาสมาเธอราพี

มั่นคงฯ

นายวิลเลียม อี. ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์

RAKxa Jai – Holistic Wellness Centre

ที่ รักษ แพทย์ของ VitalLife จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการบำบัดสาขาต่างๆ และใช้ทรีทเมนต์ ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดหลากหลายแขนง ทั้งการแพทย์แผนจีน การแพทย์ แผนไทย อายุรเวท และการใช้พลังงานบำบัด เพื่อดูแลสุขภาพในแบบที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ RAKxa Jai ยังมี สปาที่มาพร้อมกับวิวทะเลสาป ประกอบไปด้วยห้องทรีทเม้นต์เพื่อให้บริการการนวด ทรีทเมนต์ และการบำบัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโซนธาราบำบัด เช่น ห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่ใช้สมุนไพร จากสวนรอบๆ ห้องซาวน่าอินฟราเรด ไอซ์มูนชาวเวอร์ และสระน้ำอุ่นและเย็น

มั่นคงฯ

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง

RAKxa Gaya – Medical Gym

Medical Gym (ศูนย์ออกกำลังกายเชิงการแพทย์) มีทั้งนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ร่างกายของลูกค้าแต่ละท่าน ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งถูกใช้ในวงการนักกีฬา  มืออาชีพระดับโอลิมปิคทั่วโลก โดยทีมงานจะใช้เทคโนโลยีนี้ประกอบกับศาสตร์แห่งการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่อยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายและฝึกกล้ามเนื้อและประสาท

นายวรสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ มั่นคงฯ เป็นบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ โครงการ รักษ (รัก-ษะ) นอกจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนแม่บทแห่งชาติแล้ว ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางชุมชนในการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ การเข้าไปช่วยพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม                การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)

มั่นคงฯ

“โครงการ รักษ (รัก-ษะ) จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทฯ ที่ได้ตั้งไว้ โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยดันกำไรของธุรกิจ Recurring Income เป็น 50:50 ได้ใน 2564 อย่างแน่นอน สำหรับก้าวต่อไปของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจอีก 5 ปีในเฟส 2 จะเดินหน้าพัฒนาและผลักดันธุรกิจที่ได้สร้างขึ้นไว้ให้เต็มประสิทธิภาพ ในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายวรสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer

 

มั่นคงฯ