4 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถถือครองที่ดินในไทยได้

4 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถถือครองที่ดินในไทยได้

กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถถือครองที่ดินในไทยได้

หลังจากที่รัฐได้อนุมัติให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงกันไปต่าง ๆ นานาว่า มาตรการนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประเทศและคนไทยกันแน่ ? วันนี้เรามาไขข้อสงสัยนี้กัน..

ถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย แต่ใช่ว่าชาวต่างชาติทุกคนจะมีสิทธิ์ถือครองที่ดินในไทยได้ทุกคน ซึ่งชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในไทยได้จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาติให้อยู่ในประเทศไทยได้ระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ โดยจะถือวีซ่าได้นานถึง 10 ปี โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.อยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความมั่นคั่งสูง

2.อยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วจากต่างประเทศ

3.อยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย

4.อยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผู้ติดตามของชาวต่างชาติ อาทิ คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และจำนวนไม่เกิน 4 คน

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในสิทธิ์การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1.ต้องนำเงินมาลงทุนในกิจการที่กำหนด มากกว่า 40 ล้านบาทขึ้นไป

2.ต้องคงเงินในการลงทุนดังกล่าวไว้ในธุรกิจหรือกิจการที่กำหนดของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.สามารถถือครองที่ดินได้เพียงไม่เกิน 1 ไร่เท่านั้น

4.ที่ดินที่ถือครองไม่เกิน 1 ไร่ ต้องเป็นการถือครองเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

สรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ ชาวต่างชาติ 1 คนจะสามารถครอบครองที่ดินในประเทศไทยได้เพียง 1 ไร่ เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยถึง 40 ล้านบาทต่อคนเลยทีเดียว ซึ่งก็ถือว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยได้ในระยะยาวตามแนวคิดของมาตรการนี้ แต่หากจะเจาะจงว่าเป็นผลดีหรือผลเสียกับประเทศไทย คงต้องติดตามกันไปในระยะยาวเช่นกัน

.

.

เรียบเรียงโดย Homezoomer

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer