ASW คว้าคะแนน CG 5 ดาว

ASW คว้าคะแนน CG 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องสองปีซ้อน

ASW คว้าคะแนน CG 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ”

ประจำปี 2566 ต่อเนื่องสองปีซ้อน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (Excellent  CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สองภายหลังจากเข้าตลาดฯ เพียง 2 ปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต..ท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782บริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer