IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts มุ่งส่งเสริมการเติบโตผู้บริหารหญิงไทย

IHG Hotels & Resorts มุ่งส่งเสริมการเติบโตผู้บริหารหญิงไทย

มีผู้บริหารหญิงคิดเป็น 45% ของตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป พร้อมให้การผลักดันความสามารถของคนในองค์กร

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 19 กรกฎาคม 2564: IHG Hotels & Resorts ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ที่จะสร้างความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับในความแตกต่างภายในองค์กร (Diversity, Equity and Inclusion: DE&I) โดยการแต่งตั้งผู้บริหารผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทย โดยปัจจุบัน มีผู้บริหารหญิงคิดเป็น 45% ของจำนวนตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ทั้งหมด โดยผู้บริหารหญิงส่วนใหญ่ล้วนมาจากการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถจากภายในองค์กร ซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ IHG ในการเดินหน้าสานต่อ Journey To Tomorrow ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ 10 ปี ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แก่คนในองค์กร สังคม และโลกใบนี้   หากมองภาพรวมจากทั่วโลก จะเห็นว่า IHG มีสัดส่วนผู้บริหารหญิงระดับอาวุโสถึง 38%  และยังมีแผนที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนผู้นำที่เป็นผู้หญิงในประเทศไทยให้มากขึ้น ภายใต้คำมั่นสัญญา 2030 DE&I commitments ที่จะช่วยขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มโอกาสเติบโตให้กลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรขึ้นเป็นสองเท่าในทุกระดับธุรกิจ

คุณไคลฟ์ เมอร์เรย์ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ ประเทศไทย กล่าวว่า “IHG ให้ความสำคัญอย่างมากกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างภายในองค์กร(Diversity, Equity & Inclusion: DE&I) ซึ่งพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้บริหารหญิง ซึ่งส่วนใหญ่มากจากการแต่งตั้งจากภายในองค์กร”

“การมีวัฒนธรรมองค์กรที่รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายรวมถึงการมีประสบการณ์ที่แต่งต่างกันมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จ ในโลกที่ธุรกิจมีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังอาศัยการพึ่งพากันมากกว่าที่เคยเป็น ซึ่งการสนับสนุนความหลากหลาย ในกลุ่มของผู้บริหารในประเทศไทยนั้น จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้น อีกทั้งสามารถมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับแขกผู้เข้าพักและกลุ่มเจ้าของโรงแรมต่างๆ รวมไปถึงการเป็นองค์กรในอุดมคติ ที่พนักงานอยากร่วมงานด้วยเช่นกัน”

IHG ได้ริเริ่มดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนผู้บริหารหญิง ภายใต้ชื่อโครงการ RISE ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบสากล ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริหารหญิงในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป รวมถึงตำแหน่งอาวุโสอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ RISE สามารถรับคำปรึกษากับที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนของทางโครงการ ที่เหมาะกับความต้องการและความเชี่ยวชาญของแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ การเวิร์คช็อปเพื่อการพัฒนาสายงาน และโอกาสในการเป็นผู้นำโครงการ Lean In Circle ในโรงแรมของตนอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วโครงการ RISE ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้เครือข่ายของพวกเขาเติบโตขึ้น และยังมอบโอกาสในพัฒนาตนเองและพัฒนาสายอาชีพอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50% ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลีได้รับโอกาสใหม่ๆ รวมถึงบางส่วนได้ก้าวสู่บทบาทผู้จัดการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

IHG Hotels & Resorts

คุณ จุฑามาศ สกุลพิสุทธิ์ (คุณจูดี้) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท11 อดีตผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ให้คำปรึกษาในโครงการ RISE กล่าวว่า “คำแนะนำในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารหญิงสำหรับดิฉัน คือ การไม่ลังเลในตัวเอง และเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า เรามีความสามารถมากกว่าที่เราคาดคิด โดยเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อทำมันให้สำเร็จ โครงการริเริ่มของ IHG อย่าง RISE นั้น ได้ช่วยส่งเสริมการสร้างผู้บริหารหญิง ด้วยการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากเหล่าผู้ให้คำปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำ และเหล่าผู้สนับสนุน ที่คอยแนะนำแนวทางในการเติบโต และสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ

“ทีมผู้บริหารอาวุโส ของ IHG ยังคงส่งเสริมให้ดิฉันท้าทายความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นในเส้นทางอาชีพของดิฉัน และในฐานะผู้ให้คำปรึกษาของโครงการ RISE ดิฉันมีความพร้อมที่จะสนับสนุนความฝันของผู้หญิงรุ่นใหม่ ให้พวกเขาสามารถไปถึงเป้าหมายของตนเองได้เช่นกัน”

โครงการริเริ่มด้าน DE&I อื่นๆ ของ IHG ยังรวมไปถึงการฝึกอบรมการยอมรับความแตกต่างภายในองค์กร สำหรับทีมบริหารองค์กร และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม รวมถึงเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของคณะกรรมการสภา DE&I ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกจากแต่ละประเทศ โดยการให้พื้นที่แสดงความคิดเห็นแก่คนในองค์กร รวมไปถึงการให้คำแนะนำ แนวทาง และการสนับสนุนแก่พวกเขา

IHG Hotels & Resorts

คุณนัทธฤทัย ธนะภูมิกุล (คุณเอมมี) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย บ่อผุด ที่กำลังจะเปิดตัว และคณะกรรมการสภา DE&I ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เกาหลี กล่าวว่า “การเป็นผู้หญิงในธุรกิจด้านการโรงแรมนับเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ต้องขอบคุณ IHG ที่มอบโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้ โดยการส่งเสริมให้เราดึงจุดเข็งของเราออกมา ผ่านโครงการ RISE และ Lean-In Circle รวมไปถึงสภา DE&I ของเรา ซึ่งเป็นที่ที่สนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงสามารถพูดคุยและปรึกษากันได้

“โครงการริเริ่มเหล่านี้ ได้พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำของดิฉัน และยังเปิดโอกาสให้ดิฉัน ได้ทำตามความฝันและประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำ ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการสภา DE&I ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เกาหลี ทำให้ดิฉันสามารถมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้พัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด กล่าวได้ว่า IHG ถือเป็นที่ที่ส่งเสริมให้เราตามความฝันได้อย่างแท้จริง”

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็น วันสตรีสากล ซึ่งปีนี้สนับสนุนหัวข้อ “ผู้หญิงและความเป็นผู้นำ” โดยเน้นถึงบทบาทสำคัญของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสในการปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศ

IHG Hotels & Resorts

คุณ เคท เกอริทส์ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค ภาคกลางและภาคใต้ ประเทศไทย และ ผู้จัดการทั่วไป ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา กล่าวว่า “ ความงามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คือการที่เรามีโอกาสได้ทำงานกับหลากหลายประเทศ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือแขกผู้เข้าพักจากทั่วโลก ซึ่งสิ่งนี้ นำมาซึ่งคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงแรมของเราหลากหลายแห่ง มีผู้บริหารผู้หญิง ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และความพิเศษนี้เอง ทำให้พวกเขาเปรียบเสมือนบุคคลตัวอย่าง ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นถัดไป ในการขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคต”

IHG มีโรงแรมและสำนักงานในกว่า 100 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 350,000 คน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความหลากหลาย ทั้งในด้านของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ความสามารถ และภูมิหลัง การให้ความสำคัญกับคนในองค์กร สังคม และโลก นับเป็นหัวใจหลักของ IHG ในการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผ่าน Journey To Tomorrow ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ ที่จะสานต่อวัฒนธรรมของการยอมรับความแตกต่างภายในองค์กร และดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กรในแต่ละประเทศเอาไว้ และเป็นการเฉลิมฉลององค์กรที่ใครๆก็สามารถเติบโต