LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (SECURITY TECH MONITORING) และเทคโนโลยีจัดการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง (IOT FACILITY MANAGEMENT) อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกและหนึ่งเดียวของวงการอสังหาฯ ไทย ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปัจจุบันมีโครงการที่ใช้บริการ LIV-24 แล้วทั้งหมด 95 แห่ง แบ่งเป็นคอนโด 17 แห่ง บ้านเดี่ยว 69 แห่ง อาคารเชิงพานิชย์และคอมมูนิตี้ 9 แห่ง

 

LIV-24 เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวัง และประสานงาน เมื่อตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโครงการ และสามารถสั่งการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบดังนี้

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะรอบโครงการ (SECURITY TECH MONITORING)

เพิ่มความอุ่นใจด้านการอยู่อาศัยให้ลูกบ้านเป็น 2 เท่า ด้วยการนำเทคโนโลยีการบริหารจัดการความปลอดภัย ที่สามารถควบคุมได้จาก LIV-24 โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่การโจรกรรม แต่รวมไปถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อีกด้วย

สำหรับบริเวณส่วนกลางและรอบโครงการ

  • CCTV – VIDEO ANALYTICS: CCTV อัจฉริยะ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ่าน Platform อัจฉริยะของ LIV-24 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • DIGITAL FENCE: รั้วไฟฟ้าแรงตึงแบบฉบับของ LIV-24 ตรวจจับและส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดการบุกรุกเข้าในโครงการ ผ่าน Platform อัจฉริยะของ LIV-24 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • REAL-TIME GUARD TOUR: ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตามจุดของ รปภ. แบบ REAL – TIME

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

LIV-24 เป็นบริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ LIV-24 Command Centre ควบคุมทุกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีจัดการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง (IOT FACILITY MANAGEMENT)

IOT FACILITY MANAGEMENT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง (Realtime MONITORING) และการดูแลรักษาเชิงป้องกันล่วงหน้าจากการพยากรณ์ (Predictive MAINTENANCE) ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการทำงาน และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ต้องรอการเข้าตรวจเป็นเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น พร้อมสามารถตรวจสอบสถานะการทำงาน โดยการส่งข้อมูลได้ทันที โดยระบบจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ให้บริการ “LIV-24 Command Centre” โดยศูนย์ฯ จะทำการมอนิเตอร์ความผิดปกติระบบต่าง ๆ ภายในอาคารผ่าน Platform อัจฉริยะของ LIV-24 กรณีระบบวิศวกรรมทำงานผิดปกติ หรือครบกำหนดเวลาการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน ศูนย์ฯจะดำเนินการแจ้งการซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงทีด้วยเอกสารที่เป็น Standard ด้วยข้อมูลที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root cause) ระบบ IOT FACILITY MANAGEMENT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของช่างและบุคลากร ช่วยลดการเกิดปัญหาที่รุกรามและก่อให้เกิดความเสียหายหนัก ช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ดูแลอาคารสามารถบริหารจัดการเวลาได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับส่วนกลางของโครงการคอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

  • Predictive MAINTENANCE: สามารถติดตามสุขภาพเครื่องจักร ตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องจักร และการบันทึกข้อมูลการวัดที่ตรวจสอบย้อนได้
  • Alarm Notification: เมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนจากสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย (FIRE ALARM Systems), สัญญาณลิฟต์ค้างหรือการทำงานผิดปกติ (Elevator Systems), สัญญาณการทำงานผิดปกติของระบบปั้มและท่อน้ำต่างๆ (ระบบปั้มน้ำดี, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบปั้มน้ำทิ้ง, สระว่ายน้ำ, น้ำระบบดับเพลิง), สัญญาณคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำผิดปกติ และ สัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่วไหล ไฟฟ้าสำรองผิดปกติ เป็นต้น

###

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 : Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com