MQDC ชนะรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies” ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

MQDC ชนะรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies”

ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

MQDC ชนะรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 5 สิงหาคม 2566 MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies 2023 การมอบรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 2564 เพื่อยกย่องบริษัทเอกชนไทยที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

รางวัล Best Managed Companies จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแสดงความยินดีกับบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายระบบนิเวศของธุรกิจเอกชนในระดับนานาชาติ รางวัล Best Managed Companies มีการประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร  บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระในแต่ละประเทศ  โดยกระบวนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลเป็นไปตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 46 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

MQDC ชนะรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies”

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทผู้ชนะรางวัล Best Managed Companies ประจําปี 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับตลาดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้กับบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จอันโดดเด่นของพวกเขา และหวังจะได้เป็นสักขีพยานในหมุดหมายสำคัญของบริษัทผู้ชนะทุกบริษัทในอนาคตอันใกล้”

“เราภูมิใจในบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ทั้งบริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรกและบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทผู้ได้รับรางวัลได้สร้างความแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขา” นางกมลวัลย์ ชุณหกสิการ Thailand Best Managed Companies Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย

บริษัทเอกชนที่สมัครเข้าร่วมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมและได้รับรางวัล  ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระ ในการประเมินทักษะและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดกว่า 1,300 แห่งทั่วโลก ผู้นำองค์กรสามารถกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการปรับกลยุทธ์และนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยปรับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน

MQDC ชนะรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies”

รางวัล Best Managed เป็นโปรแกรมการมอบรางวัลที่จัดขึ้นโดย ดีลอยท์ ไพรเวท (Deloitte Private)  ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของดีลอยท์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะ

โดย MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies จากดีลอยท์ (ประเทศไทย) ปี 2566 ถือเป็นการตอกย้ำแนวคิดในการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก หรือ ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being’

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า “MQDC รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นองค์กรแห่ง ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ อีกทั้ง MQDC ได้มีการสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานหรือ MQDC Standard ที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง นอกจากนี้เราได้พัฒนาเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญและโดดเด่นทางด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคน สัตว์ และธรรมชาติ รวมถึงได้ทำงานร่วมกับเมตาเวิร์ส เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกสิ่งทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือนอีกด้วย  ดังนั้นการได้รับเกียรติในครั้งนี้จึงแสดงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารทางการเงินที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทีมงานทุกคน”

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer