MQDC

MQDC สร้างพันธมิตร ‘Upcycling’ เพื่อพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

MQDC สร้างพันธมิตร Upcycling

เพื่อพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

 

              

 บรรยายใต้ภาพ: รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมงานกับทีมงานจากบริษัทดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการนำวัสดุ upcycled มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย  

 

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จัดตั้งเครือข่ายเพื่อดำเนินงานนำวัสดุ ‘upcycled’ มาใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้าน ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และเพิ่มจำนวนวัสดุใช้แล้วนำกลับมาใช้ มากกว่า 20% ของอาคาร

วันที่ 25 กันยายน 2561, กรุงเทพฯ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผนึกกำลังพันธมิตร upcycling ในการนำวัสดุที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบอาคารส่วนต่างๆ ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในอาคารจนถึงภายนอกอาคาร ตั้งแต่ผนัง หลังคา วัสดุปิดผิว เฟอร์นิเจอร์ ถนน ทางเดินเท้า และส่วนตกแต่งพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน” หรือ Circular Economy การนำผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำเพื่อทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง   การสร้างเครือข่ายนี้เป็นการทำงานผ่านศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติ ภายใต้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติอย่าง MQDC โดยได้สร้างแนวร่วมทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา จำนวน 10 แห่ง เพื่อพัฒนาวัสดุ upcycled ให้เกิดการใช้งานได้จริงอย่างครบวงจร เพื่อความยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าว

“เราเล็งเห็นว่า Upcycling คืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงความยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยเรามุ่งมั่นที่จะลงทุนมากกว่า 6 พันล้านบาทในช่วง 10 ปี และเพิ่มจำนวนวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้เป็นองค์ประกอบอาคารได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 20%” คุณวิสิษฐ์กล่าว

“หลังจากที่เราได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 160 ตัน ตอนนี้เราจึงกำลังขยายศักยภาพในด้านนี้ด้วยการเสริมพันธมิตรในการ upcycling เพิ่มในส่วนต่างๆ อาทิ ผนัง หลังคา ผลิตภัณฑ์สี พรมเช็ดเท้า เฟอร์นิเจอร์ในสวน ถนน ขอบทางเดินเท้า และทางเดินเท้าที่มีรู”

“RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของ MQDC ช่วยผลักดันแนวคิดให้เกิดการผสานการใช้วัสดุ upcycled ในโครงการจริง ด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบของกลุ่มบริษัทดีที ในการนำความรู้จากงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีครบด้าน และการใช้วัสดุ upcycled ผสานเข้ากับการออกแบบอาคาร โดยจะเกิดโครงการแรกขึ้น ณ ดีทีจีโอ แคมป์อัส หรือ DTGO Campus (โครงการจะออกเสียง แคมป์-อัส) สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทดีที (DTGO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC”

MQDC

 

บรรยายใต้ภาพ: รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC ภายใต้ MQDC ร่วมปฏิบัติงานกับทีมงานบริษัทดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของวัสดุ upcycled   “เราวางแผนการพัฒนาและใช้วัสดุ upcycled ในส่วนวัสดุภายนอกอาคารก่อนเป็นอันดับแรก และพัฒนาวัสดุที่เป็นโครงสร้างเป็นอันดับต่อไป และจะพัฒนาวัสดุจากนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำถึงพันธกิจของ MQDC นั่นคือ ‘for all well-being’ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก” รศ. ดร. สิงห์กล่าว

“การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธ.) รวมถึง องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน upcycling ในประเทศไทยและเอเชีย ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม ใหม่ ๆ  โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC จะดำเนินการจัดงานสัมมนาและการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันเครือข่ายพันธมิตร upcycling ประกอบด้วยบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทโอชิสุ จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธ.) องค์กร Trash Hero Pattani (ฮีโร่ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เดอะคาร์เปต เมกเกอร์ (The Carpet Maker) และบริษัทซี แอนด์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer