MQDC เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้

MQDC เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ส่ง Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

MQDC เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้
ส่ง Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

MQDC เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน ด้วยการจัด Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) กิจกรรมเฉพาะลูกบ้านโครงการ Whizdom (วิสซ์ดอม) และ The Muse (เดอะ มิวซ์) ล่าสุดจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Color Communication”
บรรยายโดย ดร. พงษ์รพี บูรณสมภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพมนุษย์ โดยลูกบ้านได้เรียนรู้ทฤษฏีสีของ Birkman ที่แบ่งตามลักษณะนิสัยออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียวและสีน้ำเงิน
เพื่อสร้างความเข้าใจในสีของตนเองและผู้อื่น และนำไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ Marriott Executive Sukhumvit Park

นายสุทธิศักดิ์ รตโนภาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร MQDC กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของ MQDC เราให้ความสำคัญมากกว่าการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพียงอย่างเดียว เราจึงสร้างสรรค์ Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันอย่างแท้จริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนศํกยภาพด้านต่าง ๆ
รวมถึงสนับสนุนลูกบ้านของเราให้พร้อมรับกับความสำเร็จในชีวิต วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ลูกบ้านรู้จักและเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงานอย่างมีความสุข”

“Color Communication คือการเรียนรู้ทฤษฎีสีของ Birkman ที่วัดศักยภาพและการมองโลกของคนโดยใช้หลักการสี ซึ่งมีอยู่ 4 สีหลักคือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน หากเรารู้แนวสีของตัวเองจะทำให้เราปูทางชีวิตได้ถูกต้อง และหากเราเข้าใจแนวสีอื่น ๆ เราจะสามารถปรับตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้
เมื่อเราแบ่งลูกบ้านตามสีจะเห็นอากัปกิริยาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน รู้สึกยินดีที่ได้มาแบ่งปันความรู้กับกิจกรรม Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) ในครั้งนี้และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจลูกบ้านนอกเหนือจากแค่เรื่องที่อยู่อาศัยครับ” ดร. พงษ์รพี บูรณสมภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพมนุษย์กล่าว

นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักวิเคราะห์และนักเขียนชื่อดัง แขกรับเชิญพิเศษกล่าวว่า “ วันนี้ผมมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการเข้าใจสีของตนเองและสีอื่น ๆ  ซึ่งหากใครเข้าใจสีตัวเอง จะสามารถ ‘ค้นหาตัวเองได้เร็ว’ และจะทำทุกอย่างได้ดีและมีความสุข ซึ่งนั่นคือหัวใจความสำเร็จของคนในยุคนี้
กิจกรรม Whizdom Society (วิสซ์ดอม โซไซตี้) ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงการดูแลลูกบ้านอย่างดีเยี่ยมและเต็มที่ และครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าทั้งต่อผู้ฟังและผู้ที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ครับ”