SC Care Center

SC รุกจัดตั้ง “SC Care Center” ศูนย์พักคอย Company Isolation รองรับบุคลากรกลุ่มสีเขียว ทางรอดวิถีใหม่ เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างแข็งแกร่ง

SC  รุกจัดตั้ง “SC Care Center” ศูนย์พักคอย Company Isolation

รองรับบุคลากรกลุ่มสีเขียว ทางรอดวิถีใหม่   เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19  อย่างแข็งแกร่ง

SC Care Center

 

นางสาวศิริกุล เกรียงไกร รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำ Living Solutions Provider   เปิดเผยว่า  “  สืบเนื่องจากปัจจุบันภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ประสบปัญหาการรอเตียงจากจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ   เราจึงมุ่งหวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียในสังคม  บริษัทจึงได้จัดตั้ง “SC Care Center”   เพื่อดูแล ‘บุคลากร’   หัวใจสำคัญและกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทั้งลูกค้า คู่ค้า และ  พาร์ตเนอร์ผู้รับเหมา ”

SC Care Center

โดย “SC Care Center”   ศูนย์พักคอย Company Isolation ได้จัดตั้งตามมาตรฐานสุขอนามัย ณ บริเวณศูนย์ฝึกอบรม Able Academy  ของบริษัท เพื่อดูแลพนักงานและครอบครัว  โดยจะรับดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ  เพื่อลดการสัมผัสบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุด   โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลในคู่สัญญา  ทำหน้าที่ติดตามอาการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง   ภายใต้มาตรการดูแลอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านระบบสาธารณสุขและมาตรการด้านความปลอดภัย  ที่สำคัญคือ การควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  พร้อมกับจัดเตรียมเรื่องของอาหาร เครื่องดื่ม ชุดยาสามัญ Care Kit และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ปรอทวัดไข้  เครื่องวัดออกซิเจน และ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  เพื่อดูแลตลอดระยะเวลาการรักษา

SC Care Center

ส่วนอีกหนึ่งมาตรการเชิงป้องกันในโครงการ  คือ บริษัทจะมีการตรวจ  Antigen Kit Test เป็นประจำในทุกๆ  สัปดาห์  สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่สำนักงานขายโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมรวม 60 โครงการ  เพื่อเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้มาเยี่ยมชมโครงการ

นางสาวศิริกุล กล่าวว่า  “  ทั้งนี้ภายใต้นโยบาย CEO เรื่องความยั่งยืนและการดูแลสังคมใกล้องค์กร  บริษัทได้มีการสั่งวัคซีน booster เข็ม 3 และ 4 เพื่อเตรียมฉีดให้พนักงาน SC Asset และครอบครัวประมาณไตรมาส 4 เป็นต้นไป  เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง   และพร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ”

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer