SC Asset

SC Asset ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

SC Asset ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มุ่งสู่แบรนด์อสังหาฯ อันดับหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำ Living Solutions Provider ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 

โดย SC  ได้คะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และ เป็นหนึ่งในบริษัทที่จัดอยู่ในระดับ AA สะท้อนให้เห็นว่า SC  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ซึ่งSC ตั้งเป้าเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนธุรกิจ SC Asset ‘Thriving Together’ ที่จะเติบโตด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน

SET ESG Ratings คือ ผลการประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น โดยประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยเปลี่ยนชื่อจาก หุ้นยั่งยืน THSI เมื่อปี 2566 

#SCรับรางวัล #SCeroMission #SCยั่งยืน

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com

ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer