เรื่อง

Origin Smart City rayong

ORIGIN เนรมิต Smart City เมืองต้นแบบพลังทดแทนแห่งแรกที่เป็นจริงใจกลาง EEC ระยอง

ORIGIN เนรมิต Smart City ใจกลาง EEC ระยอง ถ้าให้พูดถึงจังหวัดสำคัญๆ…
สิวารมณ์ เนเจอร์ พลัส (อัสสัมชัญ - ศรีราชา)
เซ็นทรัลพัฒนา