เรื่อง

Origin Smart City rayong

ORIGIN เนรมิต Smart City เมืองต้นแบบพลังทดแทนแห่งแรกที่เป็นจริงใจกลาง EEC ระยอง

ORIGIN เนรมิต Smart City ใจกลาง EEC ระยอง ถ้าให้พูดถึงจังหวัดสำคัญๆ…
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ สานต่อกลยุทธ์ “Diversify Revenue”

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์…
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตอกย้ำการเป็น No.1 Pet Family Residences

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์…
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ รับรางวัล Adman Awards 2023

 เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ รับรางวัล Adman Awards 2023

 เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์…
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ x รีกาลอส
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
Pet Family Expertise Program
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์