THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  :THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” เป็นประธานในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย จึงได้จัดการประชุมแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์​ (ผ่านระบบ Zoom Meeting)​ โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

 

จากภาพซ้าย (ซ้ายไปขวา)

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน จ๋วงพานิช                   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์               ประธานกรรมการ

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์     กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจรัญ เกษร                          ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

 

เว็บไซต์ ประกาศ ซื้อ ขาย บ้าน มือ1 มือ2 :  Hubzoomer.com
ติดตามข่าวสาร รีวิวบ้านและคอนโด สาระน่ารู้ : Homezoomer.com