วิธีไล่หนู

วิธีไล่หนู

 1. น้ำมันก๊าด
 2. ลูกเหม็น
 3. เม็ดไล่หนู
 4. สมุนไพรไล่หนู
 5. ต้นยี่โถ หนูไม่ชอบกลิ่น
 6. เปิดไฟให้สว่าง
 7. ประทัด
 8. กรงดักหนู
 9. เลี้ยงแมว
 10. ทรายแมว
 11. ปิดทางเข้า
 12. กำจัดแหล่งอาหาร

อ้างอิงจาก lokehoon