10 ข้อกฎหมายในการสร้างบ้านที่เราต้องรู้

10 ข้อกฎหมายในการสร้างบ้านที่เราต้องรู้

ใครว่าข้อกฎหมายในการสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านนั้นเป็นแค่หน้าที่ของสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านเท่านั้น จริง ๆ แล้วตัวเจ้าของบ้านเองก็ควรมีความรู้ในเรื่องนี้ไว้เพื่อติดตัวบ้าง อย่างน้อย ๆ หากเกิดอะไรผิดพลาดกับบ้านของเราขึ้นมา จะได้โต้แย้งได้ และไม่ปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบเราได้

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. ภายในห้องนอนต้องมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 8 ตร.ม. เพราะเวลาส่วนใหญ่ของเรา นอกจากอยู่ที่ทำงานแล้วก็คือการกลับมาอยู่บ้าน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านก็คือใช้ไปกับการอยู่ในห้องนอนทั้งหมด ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 8 ชม.ต่อวัน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ห้องนอนจะต้องมีขนาดพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตามข้อกฎหมายก็คือ ห้องนอนจะต้องมีพื้นที่ในการใช้สอยอย่างน้อย 8 ตร.ม. ขึ้นไป ถึงจะเหมาะกับการอยู่อาศัย

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. เพดานห้องน้ำจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ห้องน้ำในที่นี้จะกล่าวถึงห้องน้ำใต้บันได ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมมากเพราะเนื่องจากเป็นการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ และประหยัดพื้นที่เช่นกัน ซึ่งตามข้อกฎหมายแล้ว ห้องน้ำใต้บันไดต้องมีเพดานสูงกว่า 2 เมตรขึ้นไป ถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. แต่ละห้องต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ คิดเป็น 10% ของพื้นที่ทั้งหมด ในการสร้างห้องแต่ละห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องใหญ่อย่างห้องนั่งเล่น หรือห้องเล็ก ๆ อย่างห้องน้ำ ตามข้อกฎหมายแล้วทุก ๆ ห้องจะต้องแบ่งสัดส่วนของพื้นที่และช่องระบายอากาศอย่างเช่นประตูและหน้าตาให้เหมาะสม นั่นก็คือจะต้องมีช่องที่สามารถระบายอากาศได้อย่างน้อยคิดเป็น 10% ของพื้นที่ทั้งหมดของห้อง ๆ นั้น

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. บันไดภายในบ้านจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย 80 ซม. ขึ้นไป และแต่ละช่วงต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร บันไดที่ถูกตามข้อกฎหมายไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะต้องแข็งแรงหรือแค่รับน้ำหนักมาก ๆ ได้ แต่นอกจากจะต้องแข็งแรงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงข้อสำคัญอื่นด้วย นั่นก็คือบันไดบ้านสำหรับขึ้น-ลงเชื่อมไปยังชั้นอื่น ๆ ของบ้านนั้นจะต้องมีความกว้าง 80 ซม. ขึ้นไปและจะต้องไม่ชัน เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเพดานสูง จะต้องแบ่งบันได้เป็นช่วง เพราะตามข้อกฎหมายแล้ว บันไดบ้านจะต้องมีความสูงต่อช่วงไม่เกิน 3 เมตรเท่านั้น หากมากกว่านี้จะผิดข้อกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยได้

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. ผนังบ้านที่ชิดริมรั้วได้จะต้องเป็นผนังทึบ และมีหนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้าน เราจะพบเจอกับปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเรื่องการต่อเติมหรือดัดแปลงบ้านใหม่ของเพื่อนบ้านทำให้เราเดือดร้อน หรือทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่เป็นทาวน์โฮม หรือบ้านแฝดในโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ที่นิยมต่อเติมบ้านกันมากขึ้น ซึ่งตามข้อกฎหมายแล้วผนังบ้านจะชิดริมรั้วได้ก็ต่อเมื่อเป็นผนังบ้านที่ทึบ ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง เพราะจะทำให้เพื่อนบ้านรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวได้ และจะต้องไม่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนจากการต่อเดิมบ้านของเรา เพราะฉะนั้นจะต้องมีใบรับรองยินยอมของเพื่อนด้วย

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. ผนังบ้านที่มีประตูหรือหน้าต่างจะต้องเว้นระยะห่างจากรั้วอย่างน้อย 2 เมตร และเช่นกันหากพนังบ้านของเรานั้นดันมีประตูหรือหน้าต่างอยู่ ตามข้อกฎหมายแล้วจะต้องอยู่ห่างจากแนวของรั้วอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป มิฉะนั้นจะมีความผิด

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1.  ติดเหล็กดัดจะต้องเว้นช่องสำหรับเปิด ที่มีขนาด 60×80 ตารางเมตร บ้านที่มีการติดเหล็กดัดตามหน้าหรือลูกกรงต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไปเพื่อกันขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่ ตากฎหมายแล้วการติดเหล็กดัดเหล่านี้จะต้องมีช่องว่างสำหรับเปิด-ปิดได้ ขนาด 60×80 ซม. ซึ่งก็เพื่อป้องกันในยามฉุกเฉินที่เกิดเหตุอัคคีภัยต่าง ๆ เพราะเหล็กดัดถือเป็นอุปสรรค์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. ตัวบ้านจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดินทั้งหมด การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้น สำคัญเลยคือเราต้องคำนึงถึงสัดส่วนของที่ดินและขนาดของตัวบ้าน ไม่ใช่ว่าเรามีที่ดินน้อย แต่สร้างบ้านหลังใหญ่เต็มพื้นที่ เพียงเพราะอยากมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเยอะ ซึ่งจากข้อกฎหมายแล้วการสร้างบ้าน ต้องมีพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ นอกจากตัวบ้านด้วย โดยตัวบ้านจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดินทั้งหมดของเรา ซึ่งพื้นที่ที่เหลือนอกจากตัวบ้านแล้วก็อาจจะตกแต่งทำเป็นสวนหรือที่สำหรับใช้พักผ่อนแบบ Out door ได้

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. ตัวบ้านต้องห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร ในการสร้างบ้านนั้น ไม่ว่าจะสร้างเอง หรือซื้อตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ต้องให้แน่ใจว่าตัวบ้านเราไม่ชิดติดริมถนนมากเกินไป เพราะตามข้อกฎหมาย ตัวบ้านจะต้องวัดจากกึ่งกลางของถนนมาตัวบ้านจะต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตร จึงจะเหมาะสม หากน้อยกว่านี้จะผิดกฎหมาย

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน

  1. รั้วติดถนนที่มีความกว้าง 3 เมตร และมีมุมหักของถนน 135 องศา จะต้องปาดมุมของรั้วด้านละ 4 เมตร ตามข้อกฎหมาย บ้านที่อยู่ติดริมถนนที่มีความกว้าง 3 เมตร และเป็นมุมหัก 135 องศาแล้ว บ้านที่อยู่ในมุมนี้จะต้องทำรั้วที่มีมุมปาดด้านละ 4 เมตร เพื่อไม่ให้บดบังวิสัยของผู้ขับขี่บนท้องถนน แต่ที่ดินที่ถูกปาดออกไปนอกรั้วนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านอยู่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ

 

เรียบเรียงโดย Homezoomer

 

10 ข้อกฎหมายในการสร้างหรือต่อเติมบ้าน